Søer farer helst når lyset er slukket
Et nysgerrigt medlem af Facebook-gruppen @Grisen spurgte i forrige uge, hvorvidt det har betydning om lyset i farestalden er tændt eller slukket under fx natteovervågning.Ifølge et studie fra Seges i 2009, gav det færre dødfødte, når soen farede om natten, hvor der ikke var lys eller personale i stalden. 

Er det bedst at nøjes med lyset fra varmelamper og evt. pandelampe om natten eller er det fint også at have loftlyset på fuldt blus ligesom om dagen? Meningerne i facebookgruppen @Grisen går lige fra konstant belysning i faringssektionen til neonlamper eller kun belysning fra varmelamper ved natteovervågning. 

Svin Plus er dykket ned i bøgerne og her tyder meget på, at søer foretrækker at fare, når natlampen er slukket, mens smågrisene vokser lidt bedre, når der er mange lyse timer.

Flest faringer om aftenen og natten

Både Seges Svineproduktion og internationale svinefaglige sider er enige om, at størstedelen af søerne farer uden for normal arbejdstid, hvor der er mere ro og omgivelserne mørkere. 

Det er begrænset med data på sammenhængen mellem faringer og lys i stalden, men ifølge et studie fra Seges tilbage i 2009, gav det færre dødfødte, hvis soen farede om natten, hvor der ikke var lys eller personale i stalden. 

Det amerikanske fagtidsskrift National Hog Farmer skriver selv omkring emnet, at det intense staldlys skal slukkes efter arbejdstid for at simulere natlige omgivelser for søerne, så de stresser mindre under faringsforløbet. Derudover pointeres det i en artikel, at ro omkring de farende søer er altafgørende. 

Mere lys har sine fordele og ulemper

Andre udenlandske vidensportaler som The Pig Site og Pig333 beretter om et tidligere studie, hvor antal lystimer og lux blev undersøgt i farestalde. 

Det pågældende canadiske studie konkluderer, at fravænningsvægten steg hos kuldene, hvor lysintensiteten havde været på 400-500 lux i 16 timer i døgnet under diegivningsperioden. 

Det begrundes med en øget aktivitet hos pattegrisene under lyse forhold, hvor mere mælk og evt. tørfoder vil blive indtaget. 

For søerne viser studiet derimod, at indholdet af stresshormonet kortisol var højere i søer, der stod til at skulle fare inden for kort tid, sammenlignet med søerne, hvor lyset i farestalden kun var tændt i otte timer.

Studiets overordnede anbefaling lyder derfor, at lysmængden skal begrænses i de intense faringsdage, men efterfølgende skrues op for at boose fravænningsvægten hos pattegrisene.  

Lovgivning er medbestemmende

Det er ikke ligegyldigt, hvordan lystildelingen anvendes i farestaldene, da der er lovgivning på området. 

Ifølge den gældende lovbekendtgørelse om beskyttelse af svin fra 2016, skal svin holdes i en belysning, der følger en 24 timers rytme med en sammenhængende periode på mindst otte timers lys og mørke. 

Lysintensiteten i de mindst otte timers lys skal være på mindst 40 lux. 

Det er altså ikke tilladt at holde dyrene i fuld belysning eller i total mørke i alle døgnets timer. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle