Søer i farestalden: Vej kasserne og ram den optimale fodermængde
I tørfoderbesætninger bør indholdet i kasserne vejes hver gang, der sker en ændring i foderet til søerne i farestalden

Af Inga Riber, svinerådgiver, LandboNord

Optimal fodring til søerne i farestalden indebærer mange ting, og her er de rette fodermængder en væsentlig ingrediens. 

Og hvordan sikrer man så de rette mængder i besætninger, der fodrer med tørfoder i farestalden?

Jeg har set mange besætninger, hvor søernes mælkeydelse var begrænset af fodermængden den første uge efter faring.

Vej kasserne

Den officielle anbefaling lyder på en jævn stigning fra de 3,5 FE pr. so pr. dag på faringsdagen (3,3 FE pr. so pr. dag til gylte) op til ca. 6,5 FE pr. so pr. dag syv dage efter faring (ca. 6,0 FE pr. so pr. dag til gylte).

Stiger foderkurven for sent, eller ligger den generelt for lavt, får søerne en lav yverspænding. Det ønsker vi naturligvis ikke.

I tørfoderbesætninger bør indholdet i kasserne vejes hver gang, der sker en ændring i foderet. Ny fodersammensætning giver nemliog ofte ændringer i vægten.

Ny høst eller blot et nyt parti korn kan give betydelige forskelle i hvor mange kg foder, der udfodres ved givne indstillinger af foderkasserne. Det samme gælder, hvis det indkøbte færdigfoder ændrer struktur, f.eks. fra 0 til 10 procent valset byg.

Derudover vejer den første liter ofte mere end den sidste liter i foderkassen. Det betyder, at det kræver lidt arbejde, når foderindholdet i kasserne skal bestemmes.

Når der skal vejes foder, skal der derfor vejes indholdet af minimum to foderkasser omtrent midt på rørstrengen ved hver foderindstilling. Vej indholdet ved den typisk laveste og højeste indstilling samt for hver liter mellem disse. Er der stor forskel på de to vejninger af samme indstilling, bør der laves en tredje vejning af denne indstilling.

Brødrepar har rettet op på foderforbruget med intensiv rådgivningSvin 17. februar · 12:32

Tabel 1. Eksempel på fodervejninger

Her to vejninger af hver indstilling ca. midt på rørstrengen. I dette eksempel var laveste foderindstilling i besætningen 1,5 liter pr. udfordring og højeste 6,0 liter pr. udfodring. Bemærk, at kg pr. liter ved den laveste foderindstilling afviger markant fra indholdet af de øvrige literindstillinger.

Omregning til foderkasseindstilling

Omregningen til foderkasseindstillingen foregår nu således. Fforudsætningerne er tre daglige udfodringer, 0,504 kg pr. liter og 1,06 FE so pr. kg foder:

Ved de laveste fodermængder skal der tages højde for, at der er relativt mere foder i de lave literindstillinger.

Det er i øvrigt en god idé at tjekke sin beregning ved at regne den anden vej, dvs. 4,0 liter pr. fodring x 3 fodringer pr. dag x 0,504 kg pr. liter x 1,06 FE so pr. kg foder = 6,4 FE so pr. dag. Afvigelsen skyldes her afrundinger på antal liter pr. fodring.

Alt dette arbejde er relevant for at sikre den rette mængde foder til søerne. Dertil kommer den rette slutfoderstyrke, som afhænger af soens huld og hvor mange grise, hun passer.

Læse mere i Farestaldsmanualen her

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle