Sørg for at øge foderoptaget hos smågrisene fra dag et
Fra første dag bør smågrisene gulvfodres eller fodres i langtrug minimum fire gange dagligt.

Af Caroline Kold Simonsen, svinerådgiver, LandboNord

De mindste grise ved fravænning får tit skyld for, at de præsterer dårligst i klimastalden.

Det er selvfølgelig individuelt fra besætning til besætning, hvordan de mindste nyfravænnede klarer sig, men i 2019 viste et forsøg ved Seges Svineproduktion, at smågrise under 6 kg havde samme foderoptag og foderudnyttelse, som smågrise over 6 kg.

De mindste smågrise i forsøget voksede 20-30 gram mindre pr. dag end de større grise, men de formåede stadig at vokse 500 gram pr. dag. Udover produktiviteten, så viste forsøget også, at de mindste grise ikke havde flere behandlingsdage end de store grise.

Det samme resultat ses i LandboNord SvineRådgivnings Områdegennemsnit: Her ser vi ingen sammenhæng mellem indsættelsesvægt i smågrisestalden med hverken daglig tilvækst eller foderudnyttelse.

Det må altså betyde, at små nyfravænnede grise (<6 kg) ikke er dårlige grise – de er bare små ved ankomst til smågrisestalden.

Essentielt med foderoptag fra dag 1

Vi anbefaler, at der i langt højere grad fokuseres på alder fremfor fravænningsvægten.

Modningen af tarmen er en afgørende faktor for god fravænning, da det er de grise, som fordøjer foderet bedst, der vokser bedst efter fravænning. Tarmen modnes med alder, og der bør sigtes efter minimum 25 dage ved fravænning.

En af de vigtigste betingelser for høj tilvækst er at øge grisenes daglige foderoptag.

Data fra vores områdegennemsnit viser en klar tendens til, at daglig tilvækst stiger jo højere foderoptaget er, se figur 1.

Hvis man ønsker en tilvækst over 500 gram pr. dag, så skal det daglige foderoptag op på min. 0,9 FEsv. Derudover er det essentielt, at smågrisene kommer i gang med at æde fra dag 1.

Forsøg har vist, at nogle nyfravænnede grise er to-tre dage om at finde foderet og komme i gang med at æde. Det betyder, at energioptagelsen er reduceret til et minimum i de første dage, hvilket kan beskadige tarmens overflade.

Figur 1. LandboNords områdegennemsnit: Daglig tilvækst som funktion af foderoptag

Fakta om Områdegennemsnit fra LandboNord SvineRådgivning
Fire gange om året samler LandboNord SvineRådgivning data fra E-kontroller i vores område. Dataene er ikke valideret, men de giver et fint overblik over udvikling og tendenser indenfor både sohold, smågrise og slagtesvin i det nordlige Jylland. Der indgår i alt ca. 53.000 årssøer samt ca. 1 mio. producerede smågrise og 250.000 producerede slagtesvin pr. år i vores områdegennemsnit.

Foder minimum fire gange dagligt

Fra første dag bør der gulvfodres eller fodres i langtrug minimum fire gange dagligt.

Fodermængden skal afpasses, så der er ædt op på en halv time. Hvis der gives større mængder, kan det resultere i foderspild.

Vær samtidig opmærksom på, at tørfoderautomaten kan være en begrænsende faktor. Smågrisene må ikke have vanskeligt ved at få foderet ud af automaterne eller have svært ved at komme til automaten.

Andre faktorer så som lys, temperatur og stress har også betydning for foderoptaget i de første dage. Især er det vigtigt at have lys i stalden i en sammenhængende periode på 12-16 timer pr. døgn.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle