Screen selv for lokation til ny svinestald på barmark

Seges har udarbejdet et kort over hele Danmark, hvor man kan screene områder for muligheder for ny svinestald i forhold til afstand til naturtyper, afstand til enkeltboliger og afstand til byområder, når det gælder kvælstof og lugt. 

Af svinerådgiver Preben Høj, LandboNord Svinerådgivning

Nye svinestalde etableret på bar mark bliver som regel temmelig store. Det medfører, at udgifterne til miljøteknologi kan eksplodere, hvis beliggenheden er dårlig.

Det kan være svært at finde de gode beliggenheder ud fra et traditionelt kort.

Nu har Seges udarbejdet et kort over hele Danmark, hvor man kan screene områder for muligheder i forhold til afstand til naturtyper, afstand til enkeltboliger og afstand til byområder, når det gælder kvælstof og lugt. 

Det giver mulighed for at få en vurdering af sine egne lokationer eller f.eks. kigge i naboområdet, om der skulle være nogle attraktive byggefelter, som det kunne være en fordel at erhverve.

Eksempel: Uden lugtreduktion

Data i nedenstående kort i figur 1 er baseret på et standardprojekt på 5.500 kvadratmeter stiareal med slagtesvin = ca. 8.500 stipladser, og som overholder BAT-kravet for kvælstof.

Det svarer kvælstofmæssigt til et sohold på ca. 2.500 årssøer uden smågrise, men lugtgeneafstandene i kortet er kun beregnet i forhold til slagtesvin.

Figur 1. Eksempel på udsnit af kort, hvor skraverede felter er problemområder i forhold til en stor svinestald, uden lugtreduktion. 

Stald med 25 pct. fast gulv

Kilde: Laurits Marcussen, LandboNord Miljøafdeling

Eksempel: 50 procent lugtreduktion 

Med 50 procent lugtreduktion er der langt større områder, som er tilgængelige, se figur 2.

Kortene tager udgangspunkt i de offentligt tilgængelige oplysninger i februar 2021.

Samlede bebyggelser og kommuneplaner indgår dog ikke i kortets basisoplysninger. Så finder man et interessant område, skal man lave en nærmere analyse af det. 

Figur 2. Udsnit af samme kort som i figur 1, hvor lugten fra samme projekt er reduceret med 50%.

Stald med 25% fast gulv og 50% lugtreduktion

Kilde: Laurits Marcussen, LandboNord Miljøafdeling

Også fulddrænede gulve

Ønsker man en slagtesvinestald med fulddrænede gulve, kan denne løsning også screenes, dog uden lugtreduktion.

Det er meget svært at finde en lokation til denne løsning i stor skala, da afstandene til natur og naboer skal være meget stor. Der skal samtidig reduceres meget i kvælstofudledningen for at overholde BAT-kravet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle