Se billederne: Hollandsk svineproducent er super effektiv i 30 år gamle stalde
Wim Bielderman passer 675 søer sammen med tre deltidsansatte, der tilsammen udgør én fuldtidsansat. Produktionen er på alle områder stillet rationelt an.

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet SVIN, august 2019.

Wim Bieldermans stalde er snart 30 år gamle, og som de fleste andre hollandske besætninger har han en del sygdomme i sin besætning.

»Vi har adskillige sygdomme, men egentlig ikke problemer med dem«, siger han.

For at passe en så stor besætning med så lidt arbejdskraft bruger han blandt andet faringsinduktion for at lette overvågningen. Til gengæld laver han næsten ikke ammesøer, men Topigs Norsvinsøerne får lov til at ligge med mange pattegrise og fravænner omkring 14,5 pr. kuld.

»De vejer mellem 7 og 7,5 kg ved fravænning på 24 dage«, siger han.

Han fravænner mandag den ene cyklus og torsdag den næste. Derved kan han holde 24 dages fravænningsalder og en meget høj udnyttelse af de 126 farestier: 5,3 søer pr. faresti.

Med 35 grise pr. årsso giver det 185 fravænnede pr. faresti eller over 1.300 kg gris pr. faresti pr. år.

På fravænningsdagen flytter han søer og pattegrise om morgenen, vasker stien om formiddagen, og sætter nye søer ind over middag.

»Min filosofi er, at søerne skal passe grisene med så lidt hjælp fra mig. Ellers kunne jeg ikke nå al mit arbejde«, siger Wim Bielderman.

 


Wim Bieldermans stalde fylder omkring 0,3 ha, og det er al den jord han ejer. Skellet går seks meter fra stalden. I stedet for at eje og drive jord betaler han 10 euro pr. kbm gylle for at få gyllen afhentet og afsat. Det svarer til 60 euro pr. årsso eller ca. 15 kr. pr. smågris. Sidste år var prisen 15 euro pr. kbm.

 

I hver farestaldssektion er der installeret en Rescue-deck over en faresti med plads til op til 12 fravænnede grise. Wim Bielderman tager de største pattegrise og sætter dem i stien. Ved fravænning bliver grisene flyttet til en anden lokalitet og solgt videre til en tysk aftager, når de vejer 28 til 30 kg. »Jeg bruger piétrain-sæd efter aftale med min tyske smågriseaftager«, fortæller han.

 

Alt foder er indkøbt færdigfoder. Wim Bielderman tegner som hovedregel kun foderkontrakt tre måneder ad gangen, hvilket er ret normalt i Holland. Der er friskluftforsyning til hver faresti fra loftet. Udsugningsluften kommer gennem luftrenser.

 


En del af farestierne er sidevendte, og - som her - med fuldspaltegulv. Sammenlignet med Danmark er staldtemperaturen høj i Holland, ofte 22 til 24 grader i farestalden.

 

Der er transponderfodring til de drægtige søer. Der er en separat sti til polte, der fungerer som træningssti. Han indkøber 42 TN 70 polte hver ottende uge. Udskiftningen svarer til 40 procent, og mange søer får otte eller ni kuld, før de slagtes. Han oplever, at mange gamle søer alligevel fravænner 14 pr. kuld. Poltene bliver indsat direkte i stalden. »Jeg har ikke noget karantænerum og har alligevel de fleste sygdomme i besætningen«, forklarer han.

 

Pattegrisene får opblødt foder den sidste tid i farestalden. Ellers får de hverken mælk eller andet supplement.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle