Se regnestykket: En tom svinestald har potentiale for mio. kr.
Hvis man starter produktion i en stald til 6.000 slagtesvin pr. år, er der et potentiale på 1,2 mio. kr. til betaling af stald og overskud. Det afgørende spørgsmål, som ingen kender svaret på, er dog, hvor længe højkonjunkturen varer.

Af Tove Goldbeck Jensen, ledelseskonsulent, VKST

Vi ser i øjeblikket historisk høje DB. Slagtesvin er i niveauet omkring 300 kr., svarende til ca. det dobbelte af normalniveauet.

Hvorfor er der så ikke en massiv bølge af svineproducenter, der sætter grise ind i slagtesvinestaldene?

Mere end 1 mio. kr. i indtjeningspotentiale

DB omkring 300 kr., kapacitetsomkostninger omkring 80 kr. pr. gris og 15 kr. i kapitalomkostning til besætningsinvestering giver et indtjeningspotentiale på ca. 200 kr. pr. gris til betaling af staldleje og overskud. 

Hvis man starter produktion i en stald til 6.000 slagtesvin pr. år, er der et potentiale på 1,2 mio. kr. til betaling af stald og overskud - så længe vi har jubelscenariet med over 13 kr. i notering og fornuftige foderpriser.

Besætningsinvesteringen bliver omkring 600 kr. for grisen + transport og 360 kr. til foder, dvs. tæt på 1.000 kr. pr. indsat sm.ågris. Det svarer til 15 kr pr. produceret gris.

Det er en investering på 1,7 mio. kr. for at fylde en stald med 1.700 smågrise på en gang, eller 1,3 mio. kr. ved løbende indsætning.

Tomme stalde

De stalde, der er tomme, er oftest stalde med få stipladser og nedslidt inventar.

Opstart af en stald, der har stået tom i længere tid, koster erfaringsmæssigt også en del. Du skal forvente et niveau fra 10.000 til 100.000 kr. for at få en tom stald på omgangshøjde igen. Der kan også blive behov for at forny eller ændre miljøgodkendelsen, hvis stalden har stået tom for længe, eller hvis der er behov for at ændre på vægtinterval.

Arbejdsomkostningen pr. produceret gris bliver påvirket meget af transport i små stalde. Hvis du skal køre 2 x 0,5 time pr. dag for at producere 6000 slagtesvin, bliver der en ekstra lønomkostning på 10 kr pr. gris.

Hvem er det interessant for?.

Tidligere svineproducenter kan få en ekstra indtjening ved at genåbne en lukket/nedskrevet stald. Naboer til stalde med sohold eller slagtesvineproduktion kan udvide produktionsomfanget i lejede stalde, i perioden med højkonjunktur. Det kræver dog, at man kan skaffe grisene. Der er pt. Ikke mange ledige grise på puljemarkedet, og det er laveste sundhedsstatus, der er flest af.

Det er også interessant at bygge nye stalde til slagtesvin. Her skal rentabiliteten i staldens levetid vurderes i forhold til normalt niveau for indtjening. Men højkonjunkturen kan være med til at give en god indtjening i staldens første leveår.

Hvor længe varer højkonjunkturen?

Det afgørende spørgsmål, som ingen kender svaret på, er, hvor længe højkonjunkturen varer.

Bliver det tre år, eller kun halvandet år – eller fem år? Og hvad sker der, hvis der kommer afrikansk svinepest i Tyskland eller Danmark.

Når det går nedad igen, vil det formodentlig gå stærkt. Der kan derfor blive et tab på op til 200 kr pr. gris på det hold grise, der bliver indsat med smågrise til 600 kr, og afregnet til under 8 kr pr. kg. Det giver risiko for at afslutte en glorværdig periode med et tab på 340.000 kr.

Det skal du vurdere

Hvis du kan finansiere opstart af stald og besætning med ca. 1,5 mio. kr., er der mulighed for at skabe en merindtjening på over 1 mio. kr. pr. år, så længe højkonjunkturen varer. Der er mulighed for at få finansieret besætningsinvesteringen via slagteriet.

Du skal derfor vurdere:

  • Mulige stalde, størrelse, indretning, vedligeholdelsestilstand og beliggenhed
  • Mulighed for at skaffe grise
  • Hvem skal passe grisene, egne medarbejdere eller udlejer
  • Mulighed for finansiering
  • Og vurdere om beslutningen passer ind i virksomhedens strategi

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle