Sponsoreret af DanBred

Selektion og service er nøgleord for høj kvalitet

Selektion af DanBred sopolte gennem opvækstperioden er en afgørende faktor for at sikre, at de dyr, der tages i brug i ude hos svineproducenterne, har den højst tænkelige dyrevelfærd og -sundhed. Alle dyr skal leve op til de høje standarder og forventninger, som naturligt knytter sig til avlsdyr fra DanBred.

”En god selektion er et af vores vigtigste værktøjer til at sikre den høje kvalitet og holdbarhed af de dyr, som en kunde modtager fra DanBred”, siger Tanja Jensen, der er Selection Manager i DanBred. Hun leder et ekspertteam, der har fuld fokus på kvaliteten af de udvalgte dyr. Herunder uddannelse og certificering af selektører, udvalg hos avls- og opformeringsbesætninger samt tilstedeværelse og sidste tjek i lufthavne og eksportstalde mm.

”De kvalitetsparametre, som dyrene selekteres efter, kan opdeles i to overordnede grupper: sundhed og eksteriør”, fortæller Tanja Jensen. På sundhedsområdet selekteres efter halebid eller øresår, behandling mod orme og parasitter og ingen rystesyge eller brok. Dyr med disse parametre bliver valgt fra med det samme, mens enkelte andre sundhedsparametre såsom haseknuder og trykninger på ben vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Eksteriørmæssigt er der fokus på uens klove, dybe koder, dårlig gang, rygpositur og forkert benstilling, f.eks. stejle, stive eller krumme ben samt fremskudte, under- eller snævertstillede foreller bagben. Listen er lang, men alle parametre er essentielle for at opnå den højeste dyrevelfærd og -sundhed.

DanBred giver dig lige nu mulighed for at vinde en "Mini service solution" HER, som kan hjælpe dig med at optimere din bedrift.

Deler ud af erfaringen

”Selektionsteamet kommer i mange besætninger, og er altid klar med vejledning, hvis der er uudnyttet potentiale eller konkrete udfordringer”, siger Tanja Jensen. Teamet deler også ud af deres store erfaring i en ny selektionsfolder, som findes på en række sprog, som er relevante for de fleste staldmedarbejdere. Folderen er et praktisk værktøj, der kan bruges direkte i stalden til at udvælge de bedste sopolte til både salg og KerneStyring.

”Vi afholder også selektionskurser for personale ude hos leverandørerne, hvor vi kombinerer teori og praksis til at gennemgå, hvordan dyrene skal se ud”, siger Tanja Jensen. ”De certificerede selektører er med til at sikre, at alle dyr, der sælges i DanBred systemet, har samme høje kvalitet. Vi bestræber os hele tiden på at producere de optimale avlsdyr, og er der særlige kundeønsker, går vi langt for at opfylde dem”.

Er dit genetiske potentiale udnyttet til fulde? Vind en "Mini service solution" HER, og få svaret. 

  sponsoreret danbred
Billede: selektionsfolder 

Kvalitet er også data og viden

Kvalitetsbegrebet er ikke begrænset til selektionen, men omfatter i høj grad også den information og service, som knytter sig til dyrene og produktionen. Disse områder bliver varetaget af DanBred Partnerservice, hvor svineproducenter kan få faglig sparring og hurtig assistance i hverdagen.

”Partnerservice hjælper blandt andet med praktiske udfordringer, såsom at få data korrekt ind i databanken eller med bestilling af øremærker”, siger Trine Lund Pedersen, Head of Technical Services, DanBred, og fortsætter: ”Dette sikrer f.eks. en korrekt indeksberegning og pålidelige data”.

Dertil supporterer Partnerservice med viden om management på staldgangen, og kan hjælpe med at optimere produktionsflow og -procedurer, der øger gevinsten ved DanBreds genetik. Kort sagt er der tale om vækst gennem viden, hvilket er en naturlig forlængelse af det store kvalitetsarbejde, der udføres i udviklingsafdelingen, af selektionsteamet og blandt DanBreds producenter.

Vind en "Mini service solution" på landbrugsavisen.dk/formular/danbred


Partnerservice

DanBred Partnerservice yder professionel rådgivning og faglig sparring i hverdagen. Også rent praktiske ting som f.eks. indberetning af data og bestilling af øremærker kan Partnerservice hjælpe med.

Se mere på landbrugsavisen.dk/danbred

Faktaboks

5 ud af 5

Tak fordi du har læst med i vores føljeton med 5 artikler om gode erfaringer, betydningen af effektiv genetik og spændende viden om svineavl. På landbrugsavisen.dk/danbred kan du læse de første 4 artikler. På danbred.com finder du DanBreds univers med masser af viden, råd og inspiration til at styrke din egen besætning.

Vind en "Mini service solution" på landbrugsavisen.dk/formular/danbred

Emneord sponsoreret, DanBred, selektion, kvalitet, partnerservice

Sponsoreret af DanBred

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.