Skifte til nyt smågrisefoder har øget tilvæksten med 1-2 kg
Blog fra svinebedriften: Flemming Damgaard er skiftet til A-One smågrisefoder, og det har øget tilvæksten markant de første 14 dage i klimastalden.

Af Flemming Damgaard, svineproducent - fortalt til Stig Bundgaard

Det seneste stykke tid har jeg oplevet, at smågrisene har haft for dårlig tilvækst og dødeligheden er for høj i både sidste periode i farestalden og de første to uger i klimastalden.

Derfor har jeg nu valgt et andet smågrisefoder og sat fokus på at få fodret smågrisene rigtigt.

Nyt foder med bedre smag

Indtil for nylig har jeg gennem knap et års tid tilsat Nutrimin-koncentrat med indhold af blodplasma, som jeg har hørt skulle være godt til smågrise. Jeg har anvendt en blanding med korn, fedt og en vægtandel på 37 procent Nutrimin-koncentrat.

Nu har jeg så for alle smågrisene skiftet Nutrimin ud med A-One startkoncentrat med indhold af diverse mælkeprodukter.

Smagen for A-One er appetitlig sødlig i modsætning til den syrlig smag for Nutrimin, og jeg formoder at smagen også er bedre for smågrisene.

A-One koncentratet udgør 50 procent vægtandel i en blanding med korn og fedt.

Samtidig er vi begyndt at give mælkepulver sammen med foderet til de godt fem procent ringeste af de nyfravænnede smågrise, og i farestalden er vi begyndt at strø restriktivt tre gange om dagen mod tidligere to gange.

Øget tilvækst på 1-2 kg

Det har virket. Resultater er, at fravænningsvægten i farestalden er øget med ca. et halvt kilo.

Også tilvæksten i de første 14 dage i klimastalden er væsentlig forøget. Jeg har ikke kontrolvejet smågrisene, men jeg vil skønne, at der er en øget tilvækst på mindst 1-2 kg de første 14 dage.

Desuden er dødeligheden i klimastalden faldet fra 2,7 procent til nu 2,0 procent.

Hvis tendensen fortsætter, vil en sidegevinst være, at jeg vil kunne fravænne smågrisene en uge tidligere end planlagt.

Prisen på A-One koncentratet er lidt dyrere end Nutrimin, så foderomkostningen er steget med 0,5 kr. pr. kg foder til smågrisene.

Med et ugentligt forbrug på ca. 1.500 kg smågrisefoder er det en merudgift på godt 700 kr. pr. uge, og det synes jeg ikke er alverden.

Faktaboks

Flemming Damgaard

  • Svineproducent, Lunderskov. Blogger til Svin Plus.
  • 1.250 søer, årlig produktion af ca. 40.000 stk. 30 kgs grise
  • Hjemmeblander, 100 procent tørfoder, intern KS, hjemmeavler
  • Staldanlæg fra hhv. 2005 og 2015
  • Markbrug: 300 hektar med vinterbyg, vårbyg, vinterhvede og havre. Alt korn til eget brug og dækker ca. halvdelen af forbruget.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle