"Skuffende år for de danske svineproducenter"

Nytårsudtalelse fra Erik Larsen, Formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion. Bringes også i LandbrugsAvisen fredag.

Af Erik Larsen, Formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Den russiske boykot af varer fra EU har medført, at svineproducenternes indtægter på smågrise og slagtesvin er styrtdykket. Mange er faretruende tæt på at dreje nøglen om og gå fra hus og hjem. Slagtningerne falder, og arbejdspladser går tabt.

Det er normalt ikke vores stil at bede om støtte i svinesektoren, men det her er en helt ekstraordinær situation, hvor vi bærer en uforholdsmæssig stor del af Ruslandskrisen på vores skuldre. Vi har brug for akut hjælp fra politisk side, og jeg vil gerne kvittere for den indsats, som den danske regering yder for at få nogle konkrete støtteordninger igennem i EU.

I foråret vedtog politikerne ”Vækstplan for Fødevarer”, som bl.a. skulle gøre det muligt at producere op til halvanden million ekstra slagtesvin om året. Men det går alt får trægt med at få det ført ud i praksis. Lad mig nævne problemet med at få lov til at udnytte kapaciteten fuldt ud i eksisterende stalde.  Med den nuværende håndhævelse af reglerne vil det kræve en ny miljøgodkendelse, og det affødte bureaukrati og de store omkostninger står bare ikke i forhold til at producere 200-300 flere grise i en eksisterende stald.

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at der hurtigst muligt findes en konstruktiv løsning på de bureaukratiske udfordringer. Det er også, hvad Miljøministeren stillede os i udsigt for et par måneder siden.

I 2014 har vi fremlagt en lang række forslag, som på den lidt længere bane kan styrke den danske svinesektor. Blandt de vigtigste er:

  • Sæt målrettet miljøregulering i gang hurtigst muligt
  • En moderniseringsordning til miljøvenlige slagtesvinestalde
  • Forslag som står meget højt på min ønskeliste for 2015.

Med vores underskrift på erklæringen fra Svinetopmødet i marts måned tager vi som branche ansvar for at forbedre dyrevelfærden i svinestaldene. Danmark rangerer allerede væsentlig bedre end mange andre EU-lande, når det kommer til både dyrevelfærd og antibiotikaforbrug. Og fra kontrolbesøgene kan vi se, at det fortsat går fremad. Det skal vi glæde os over, selvom det ikke betyder, at vi skal hvile på laurbærrene. Vi har nogle klare målsætninger om at gøre det endnu bedre i de kommende år, og vi samarbejder med myndighederne på begge områder.

Der har været meget fokus på MRSA i det forgangne år. Desværre kan vi nu konstatere, at denne bakterietype er vidt udbredt i de danske svinestalde. Hvad den i øvrigt også er i andre lande.

Vi tager resistensproblematikken meget seriøst, og vi arbejder på at halvere forbruget af antibiotikatypen tetracyklin til grise i løbet af 2015. Desuden er der udarbejdet retningslinjer og arbejdsgange for at forbedre hygiejnen ved ind- og udgang fra staldene, så bakterien for så vidt muligt begrænses til staldene. I Videncenter for Svineproduktion har vi sat projekter i gang, der skal give os mere viden om MRSA og om, hvordan vi kan håndtere den.

Vi kan glæde os over, at vi danske svineproducenter generelt har en meget høj effektivitet, når vi sammenligner med andre lande. Vi er specielt stærke til smågriseproduktion, og en eksport, der runder de 11 mio. smågrise årligt, bekræfter vores konkurrenceevne. Desuden går det rigtig fint med salget af genetik via DanAvl, og der er mange, der gerne vil købe avlsmateriale af os. Det kan vi virkelig bygge videre på.

Jeg vil slutte med at takke alle for det kæmpestore arbejde, der er udført i 2014 på alle niveauer og områder i dansk svineproduktion. Det har ikke været et nemt år for nogen af os, men vi må håbe, at det lysner i 2015.

De bedste hilsner,

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (VSP)

Emneord ruslandskrise, mrsa, antibiotika

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle