Smågrise elsker at spise på 'cafeteria'
Giv smågrisene to foderblandinger at vælge mellem, og de får et lettere foderskifte.

Ole Bælum, 3S, anbefaler, at man laver glidende foderskifte ved at give grisene valget mellem to foderblandinger i mindst syv dage.

Det vil sige, at smågrisene kort efter fravænning både bliver tilbudt fravænningsblandingen og blanding to i mindst syv dage, og at næste foderskifte også sker med gerne fem eller syv dages overlap.

"Det svarer til et cafeteria, hvor man selv vælger, hvad man vil spise", siger han.

Grisene ved tilsyneladende godt, hvad de har behov for, så det giver ikke et stort forbrug af de dyreste blandinger.

Det giver tværtimod et glidende foderskifte tilpasset behovet hos den enkelte gris.

Cafeteria-systemet tilgodeser også, at grisene i en sti ikke er lige store og derfor heller ikke skal skifte foder samtidig.

"Når vi bestemmer tidspunktet for foderskiftet, overser vi både de mindstes og de størstes behov", siger han.

Det er ikke hans erfaring, at systemet betyder større forbrug af de dyre blandinger.

"Hvis grisene er for længe om at skifte til næste blanding, er det, fordi den er for ringe", lyder hans erfaring.

Han har kendskab til en række besætninger, hvor cafeteria-systemet giver højere tilvækst, end når personalet dikterer foderskiftet.

To krav

Cafeteria-systemet kræver to ting: Det skal være muligt at placere to foderautomater i alle stier, og de enkelte foderblandinger skal være afstemte efter hinanden.

3S forhandler Provimis foderprogram, hvor der er syv forskellige blandinger op til 10 kg.

"Som regel anbefaler jeg to af de syv blandinger til brug i farestalden og indtil omkring 10 kg", siger han.

Før han vælger, hvilke foderblandinger han anbefaler, vil han gerne en tur i stalden og se på grisene.

"Der er altid nogle forhold, man er nødt til at tage højde for, før man fastlægger foderstrategien", siger han.

Både den gennemsnitlige fravænningsvægt og fravænningsalder spiller ind på fodervalget, men også vægtspredningen i et fravænningshold har betydning for fodervalget.

Prismæssigt ligger Provimis-blandingerne mellem fire og otte kr. pr. kg og fås både i småsække, storsække og løst. Der er også en linje tilpasset hjemmeblandere.

Faktaboks

Cafeteria:

 

  • Et foderprincip, hvor grisene en stor del af tiden tilbydes to foderblandinger.
  • Grisene skifter selv, når deres behov ændrer sig. 
  • Får et glidende foderskifte tilpasset den enkelte gris. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle