Smerte skal mindskes - test af tre metoder til bedøvelse før kastration
Det er vigtigt at kende fordele og ulemper ved forskellige måder at anvende lokalbedøvelse på før kastration af grise. Forskere ved Aarhus Universitet undersøger tre metoder med henblik på eventuel justering af den i dag anbefalede metode.

Giver den i dag anbefalde metode til bedøvelse af hangrise før kastration den bedste smertedækning. Eller  kan metoden med fordel justeres?

Det vil forskere ved Aahus Universitet undersøge over de næstre tre år på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet. Det fortæller DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside.

Fra januar 2018 fik danske landmænd som bekendt mulighed for selv at bedøve smågrise inden kastration - et indgreb, der indtil da foregik uden bedøvelse.

At lokalbedøve inden kastration lyder umiddelbart som en fordel for grisene, men da bedøvelsen i sig selv ikke er smertefri, og varigheden af bedøvelsen ikke dækker hele den smerteprægede periode, er det vigtigt at kende fordele og ulemper ved forskellige måder at anvende lokalbedøvelse på.

Smerten skal mindskes

Lokalbedøvelse har hidtil været forbeholdt dyrlæger, som kender den underliggende anatomi bedre, og som er uddannet deri.

For at landmænd må lokalbedøve, kræver Fødevarestyrelsen, at de har gennemgået et kursus i netop den måde at lokalbedøve på, som allerede bruges i Sverige, og nu også anbefales i Danmark: Grisen sprøjtes i både hud, testiklen og ved sædstrengen.

Hanne Kongsted, postdoc ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, fortæller, at det ikke alene er metoden, der er til eftersyn, men hele proceduren omkring kastration:

"Vi anlægger en helhedsbetragtning. Vi ved, at det gør ondt, når man snitter i en testikel og kastrerer en gris. Men når man skal bedøve, har man fat i grisen en ekstra gang.

Ved bedøvelse stikker man en kanyle i testiklen, og man skal nødigt gøre noget, hvor summen af smerte og dårlig velfærd er den samme eller værre end kastration uden bedøvelse. Vi skal, samlet set, have mindsket smerten gennem hele proceduren."

Tre metoder afprøves

Forskerne foreløbigt nået frem til, at de vil undersøge tre forskellige metoder til bedøvelse:

Det drejer sig om:

  • "Den svenske metode" (beskrevet ovenfor), som er den officielt anbefalede i dag
  • En mere simpel metode, hvor al bedøvelsen deponeres ét sted i testiklen
  • En metode, hvor man deponerer bedøvelsesmiddel både i testiklen og i huden

Et andet aspekt i undersøgelsen er det tidsinterval, der går fra, at grisen er bedøvet, og til, at man begynder at kastrere.

I dag anbefales det, at man venter fem minutter, men der foreligger ikke solid dokumentation for, hvor kort tid man kan nøjes med, og hvor lang tid man kan vente. Denne viden er vigtig i praksis, hvor der ofte er mange grise, der skal kastreres på samme dag.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle