Soens foderration har betydning for, hvor godt de mindste pattegrise klarer sig

Irsk studie har undersøgt effekten af at tildele soen høj eller lav foderration.

Ved at ændre fodermængden givet til soen kan man effektivt hjælpe de pattegrise, som er små fra fødslen, til at nå samme vægt og foderindtag som normalvægtige pattegrise. 

Det kan desuden reducere dødeligheden før fravænning med op til 50 procent for de mindste pattegrise, skriver netavisen PigProgress. 

Konklusionen kommer fra et studie udført i Irland, som i det sidste års tid har undersøgt væksten og udviklingen hos pattegrise med enten lav eller normal fødselsvægt.

Studiet undersøgte i alt næsten 450 pattegrise (32 kuld).

Inden for 24 timer efter faring, blev de nyfødte pattegrise sorteret i kuld af enten lavvægtige (under 1kg) eller normalt vægtige (1,25kg til 1,75kg) og blev sat ind ved ammesøer. 

Søerne blev herefter enten tildelt en høj eller lav foderration, hvilket svarede til at de på en lav foderration fik maksimalt 7,5 kg. foder om dagen, og et gennemsnit på 6,2 kg. De søer, som fik en høj foderration fik maksimalt 11 kg om dagen, og indtog i gennemsnit 8,6 kg. 

Søerne på en høj foderration fik altså omtrent 25 procent mere foder end dem på lav ration. 

Alle pattegrise blev afvænnet efter et gennemsnit af omkring 28 dage.

Efter fravænning blev deres vægt, ædeadfærd og overlevelse nøje overvåget, både i klimastald (4-10 uger) og som slagtesvin (12-22 uger).

Mere foder til søer med lavvægtige grise

Fødselsvægten havde som forventet en stor betydning for grisenes udvikling, og grise med normal fødselsvægt havde en højere vægt en de mindre pattegrise under hele udviklingen, uanset hvordan soen blev fodret. 

Desuden blev det fundet, at hvis man sammenlignede grise fra søer med lav foderration med grise fra søer med høj foderration, var der ingen forskel i vægt, foderindtag eller foderomsætning, når de nåede slagtealder. 

Dette sås på trods af at pattegrise fra søer med høj foderration var større ved fravænning.

Grisene fra søer med lav ration indhentede dog denne vægt forskel før 12-ugers alderen. 

En øgning i foderrationen til søer med lavvægtige pattegrise kan altså hjælpe de små grise med at nå en fravænningsvægt, der er svarende til den hos normalvægtige pattegrise fra en so med normal foderration.

Pattegrise, som er små fra fødsel, kan, hvis de når en god fravænningsvægt, opnå et lignende foderindtag og foderadfærd som de tungere grise.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle