Soholder fik en ny løbestald på blot fire dage
Hos Niels Jensen har en god indretningsløsning givet flere pladser og bedre brunst. Og så blev renoveringen klaret på mindre end en uge.

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet SVIN, september 2019. 

Niels Jensen havde to identiske løbeafdelinger. Den ene blev bygget i 1995. Den anden blev bygget i 1997 ved at spejlvende det tidligere byggeri.

En dag konsulent Anders Andersen, LMO (i dag Velas) var på besøg, foreslog han, at indrette løbestalden anderledes, så der blev plads til flere søer og med en gang foran søerne, så ornekontakten kunne blive bedre.

»Den oprindelige løbeafdling var indrettet til et større ornehold, end det vi kører med i dag«, forklarer Niels Jensen.

Der var to rækker søer i bokse, og foran søerne var der stier til orner eller polte.

Indretningen krævede meget plads, og der var ikke længere brug for så mange ornestier. Den indretning, Anders Andersen foreslog, tog udgangspunkt i en mere nutidig måde at inseminere søer, hvor søerne først
præsenteres for ornen i forbindelse med løbningen.

»Anders Andersen kunne se, at vi både kunne få en bedre brunst og flere sopladser med en anden indretning«, siger Niels Jensen.

Da de målte stalden op, viste det sig endda, at de eksisterende lejer og spalter passede til en indretning med tre rækker søer og plads til, at ornen kunne flyttes foran søerne i takt med, at insemineringen skred frem.

Han fik en ny løbestald på blot fire dage. Det betød, at der kun var behov for nyt inventar og krybber, men ikke behov for at røre ved hverken spalter eller lejer.

LMO lavede efterfølgende en mere præcis indretningsplan for den nye løbeafdeling. Med den i hånden fik Niels Jensen et tilbud fra Vissing Agro på inventar og vådfoderkrybber, mens selve vådfodringsanlægget og ventiler kunne genbruges.

Den gamle løbeafdeling fungerer fortsat. De indvendige mål på den gamle og den nye løbeafdeling (se foto til herunder) er identiske.

Hurtig renovering

Da inventaret var leveret, kunne Niels Jensen planlægge renoveringen. Da løbeafdelingen er krumtappen i produktionen, var det vigtigt, at renoveringen forløb hurtigt. Og det gjorde den.

»Vi rykkede det gamle inventar ud, og satte det nye op på bare fire dage«, fortæller Niels Jensen.

Det kunne kun klares så hurtigt, fordi gulv, spalter og vådfodringsanlæg ikke skulle ændres.

Nu er løbeafdelingen indrettet med tre rækker sobokse med i alt 43 sopladser og en gang til ornen foran.

Samtidig med montagen af det nye inventar blev der monteret led-lys over alle krybber. Ornen er samtidig flyttet ud af løbeafdelingen til hverdag og kommer kun på besøg i forbindelse med brunststimulering og selve løbningerne.

Bedre resultater

De ændringer har givet sig markante udslag i resultaterne.

»Vi har fået en stærkere brunst, et hop i levendefødte og hurtigere insemineringer«, fortæller Niels Jensen.

Faktisk er søerne så gode til at vise brunst, at der skal tre mand til at klare insemineringerne. Selvom ornen står i den ene ende af rækken, kan søer i den anden ende nemlig sagtens vise stående brust.

»To mand følger ornen i hver sin række. Den tredje tager de søer, der kommer i brunst uden, at ornen er foran dem«, forklarer Niels Jensen.

Et ugehold består af 40 til 44 søer og polte i besætningen. Effekten på levendefødte viste sig fire til fem måneder efter, at løbeafdelingen var taget i brug.

Nu ligger besætningen på 19,7 totalfødte med udgangspunkt i egne polte med Kernestyring.

Smågrise

Smågrisene bliver i besætningen til de vejer 12 til 13 kg. Herefter flyttes de til en stald 10 km væk, hvor Niels Jensen dagligt kører over og passer dem.

Opdelingen af smågrisene på to ejendomme er en god løsning. De er på soejendommen i den periode, hvor de kræver mest opsyn. Efter 12 til 13 kg er der sjældent store problemer med dem, og de kan nøjes med færre opsyn.

»Jeg har ikke længere faste opgaver i soholdet, hvor Vivi, som driftsleder, har ansvaret«, fortæller Niels Jensen.

Driftslederen arbejder ikke fuldtids, da hun gerne vil kunne hente og bringe sine børn i institution.

»Det fungerer fint med en driftsleder 30 timer om ugen,« siger han.

Niels Jensen mener, at mange svineproducenter aktivt burde tilbyde deltidsjob.

»Mange kvinder fravælger erhvervet, hvis vi kun har fuldtidsjob. Det skal vi lave om på«, mener Niels Jensen på baggrund af sine egne positive erfaringer.

Den nye løbeafdeling er indrettet med en gang til orner foran søerne. Det giver en god brunst.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle