Soholder: Flere fibre har sat gang i søernes maver igen
Blog fra svinebedriften: Anders Rold har justeret tidelingen af roepiller til søerne i farestalden for at få gang i maverne igen - og det har virket.

Af Anders Rold - fortalt til Stig Bundgaard

På min nye svinebedrift, som jeg overtog pr. 1. juli i år, har jeg haft problemer i farestalden med, at søernes mave er gået lidt i stå.

Symptomerne har i begyndelsen været nogle søer, der ville ligge på maven på grund af forstoppelse, og de har haft særdeles knoldet afføring. Dermed har søerne haft svært ved at blive tømt for møg inden faring, hvilket har medført tryk på fødselsvejene og flere dødfødte grise.

Balance mellem optag af foder og roepiller  

Vi kører generelt med en stor fiberandel med roepiller i foderet, fordi grisene jo som os mennesker skal have en vis mængde fiber hver dag, og det er blandingerne designet efter.

Søerne får en drægtighedsblanding med ca. 2,5 FE pr. dag i snit, stigende til 3,5 FE pr. dag med 10 procent roepiller.

Når søerne så kommer ind i farestalden og får diegivningsfoder, er de skiftet over til en blanding med 2 procent roepiller, samtidig med at de fortsat får ca. 3 FE pr. dag, og altså kun har fået 20 procent af den mængde fiber, de ellers har fået.

Dette har vi haft svært ved at kompensere for. Måske skyldes det en ubalance i justeringen af diegivningsblandingen, eller det er på grund af nyhøstet korn. Det er svært at sige, fordi det jo er en besætning jeg lige har overtaget.

Svineproducent: Indkøbte polte har givet et pust i levendefødteSvin Torsdag 25. april 2019 · 08:49

Det handler om at finde en balance, så vi får søerne til at æde meget foder, så de kan producere mælk til pattegrisene. Får de på den anden sige mange roepiller, som fylder volumenmæssigt meget i maven, kan søerne ikke omsætte så meget foder, og de vil malke dårligere eller taber sig mere.

Flere roepiller og Glaubersalt

Nu har vi ved selvforsøg og i samarbejde med foderrådgiveren de seneste 5-6 uger hævet andelen af roepiller i diegivningsfoderet fra 2 til 3 procent, samtidig med at vi tildeler glaubersalt, som virker afførende.

Fra søerne kommer ind i farestalden og til grisene er kastreret, dvs. i alt cirka en uges tid, supplerer vi desuden manuelt med ekstra roepiller i en topdressing oven på foderet for at forsøge at ramme en konstant fibermængde.

Vi trapper så ud af den ekstra manuelle tildeling af roepiller fra når soen på foderkurven, hvor foderet tildes via anlægget, når op på 4,5 - 5,5 FE pr. dag. Kurven slutter ved 10 FE pr. dag ved fravænning, hvor soen får fiber nok.

Med ændringen ser vi ud til at have fået styr på en del af den forstoppelse, søerne har døjet med i farestalden. Allerede fra første ugehold, som ændringen blev gennemført for, har vi kunnet se en markant ændring. Vi har ca. 26 farende søer pr. uge.

Anders Rold i stalden på sin nye bedrift. Privatfoto

Faktaboks

Anders Rold

  • Blogger for Svin Plus
  • Års, Nordjylland
  • 600 søer, producerer årligt 19.000 30 kgs smågrise
  • Alt på samme lokalitet
  • To ansatte plus en elev
  • 100 hektar passet af maskinstation: Raps, hvede og byg
  • Hjemmeblander vådfoder til alle dyregrupper

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle