Soholder klar med otte nye rundbuestalde efter østeuropæisk inspiration
Billige stipladser og mulighed for udvidelse taler til rundbuestaldes fordel.

For nogle år siden var Claus Budolfsen i Rumænien, hvor han så rundbuestalde på en svineproduktion. Temperaturen i Rumænien svinger fra -30 til +40 grader.

»Når rundbuestalde kan fungere i Rumænien, kan de også i Danmark«, siger han i dag, hvor han afslutter et byggeri af otte rundbuestalde.

De otte stalde er placeret to og to over for hinanden og er forbundet med en to meter bred korridor. Det giver et kompakt byggeri med korte afstande.

Byggeriet er forberedt for en eventuel senere udvidelse. Hver af de otte stalde kan forlænges i gavlen, ligesom korridoren kan forlænges, så der bliver f.eks. ni dobbeltstalde i stedet for som nu fire dobbeltstalde.

De otte stalde er ens og måler 12,5 x 22 m indvendig. Der er 20 stier i hver stald. De kan anvendes til smågrise eller slagtesvin efter behov.

Foderlade

Sammen med staldene er der bygget ny foderlade, der på sigt skal rumme et nyt hjemmeblanderi.

Indtil videre er der etableret korngrav, forrum, lager- og teknikrum samt plads til indendørs foderopbevaring i foderladen.

Der er også lavet indendørs læsseramper, så af- og pålæsning af smågrise og slagtesvin foregår i tørvejr.

Billigt, men ikke skrabet

Claus Budolfsen forventer, at byggeprisen lander omkring 1.500 kr. pr. smågrisestiplads inkl. fortank og foderlade, men uden el og jordarbejde.

Han har ikke sparet på det indvendige. Der er et Skiold Multifasefodringsanlæg, der kan håndtere seks foderblandinger fra fravænning til slutblanding til slagtesvin.

Byggeekspert: Svinestalde kan bygges til den halve prisSvin Torsdag 13. september 2018 · 10:23

Der er gulv- og rumvarme, og der er nedstøbt slanger, hvis der en dag kommer krav om gyllekøling.

Ventilation og varmestyring leveres af Skov.

Monteret på stedet

Heine Ploug, Future Rundbuehaller, forklarer, at stalden er bygget efter Lego-princippet.

»Alt er fragtet hertil som byggematerialer, skåret til og samlet på stedet«, siger han.

Det gælder stålrundbuerne, indvendige og udvendige plader, isolering og vægventiler.

Big Dutchman har tilskåret plastplankerne til inventaret på stedet.

Byggeriet begyndte i juni, og den første sektion blev taget i brug kort før jul. Da man ikke har været presset tidsmæssigt, har det ifølge Heine Ploug ikke været nødvendigt at sætte flere håndværkere på.

»Det kan være en ulempe at have så mange håndværkere på én gang, at de går i vejen for hinanden«, siger han og tilføjer, at normalprisen pr. smågrisestiplads ligger mellem 2.000 og 2.500 kr. Byggetiden er i store træk den samme som for traditionelt byggeri.

Claus Budolfsens sohold er under udvidelse fra 650 til 950 søer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle