Soholder: Løsdrift i farestalden kan koste to mio. kr. ekstra
Søren Laursen vil gerne indrette 168 nye farestier til løsdrift, men miljøkrav kan spænde ben for planen.

Et dilemma. Så kort betegner Søren Laursen, Grydholt opformering, den situation, han står i.

Han driver en opformeringsbesætning med 450 søer. Han vil gerne udvide besætningen til 1.050 søer, og planlægger blandt andet at bygge 168 nye farestier til at supplere de eksisterende farestier.

Han har undersøgt nogle løsninger omkring løsdrift i farestien, og er kommet frem til, at fulddrænet gulv er det mest produktionssikre. Det medfører to udfordringer.

For det første er farestier til løsdrift 30 procent større end traditionelle kassestier, og der er mere inventar i stien. Begge dele betyder en merudgift.

For det andet betyder hans valg af fulddrænet stibund, at ammoniakfordampningen bliver større end i en traditionel kassesti med delvis spaltegulv.

»En beregning viser, at fordampningen af ammoniak er 450 kg større, end hvis jeg valgte kassestier og delvis spaltegulv«, forklarer han.

450 kg ammoniak medfører krav om overdækning af gylletanken og maksimal gyllekøling i stalden året rundt.

»Vi kan udnytte varmen fra gyllekølingen i stalden om vinteren, men ikke om sommeren. Derfor skal vi regne med en ekstraudgift til at skaffe os af med den varme, gyllekølingen producerer om sommeren«, forklarer han.

Alternativet vil være en form for luftrensning, som måske kan etableres for 3-400.000 kr. plus nogle ikke uvæsentlige driftsomkostninger.

Miljø eller velfærd

Søren Laursen står derfor med det dilemma, om han skal satse på en traditionel produktionssikker, miljøgunstig indretning, eller om han skal bruge et par mio. kr. mere og få den løsning, man fra politisk side ønsker, og som han mener giver branchen det bedste image og den bedste dyrevelfærd.

»Det er et dilemma, at jeg bliver straffet miljømæssigt, når jeg vil gøre noget for dyrevelfærden«, opsummerer han.

Han peger også på, at man politisk kunne vægte dyrevelfærd højere og sidestille de to stityper.

Søren Laursen er ikke nervøs for, om han kan få løsdrift til at fungere lige så godt som kassestier.

»Den udfordring skal vi nok klare, og løsdrift vil nok også betyde en mere attraktiv arbejdsplads«, mener Søren Laursen.

Delvist fast gulv er måske løsningen

Seges Svineproduktion er opmærksom på det dilemma, Søren Laursen og mange andre står i.

En løsning er at få en faresti med delvist fast gulv til at være lige så produktionssikker som en fulddrænet faresti.

»Vi skal finde løsninger, hvor vi har delvist fast gulv frem for fulddrænet gulv. De er tilmed billigere at etablere«, fortæller chefforsker Vivi Moustsen, Seges Svineproduktion.

En løsning kan være at få soen til at gøde samme sted, så man ikke behøver fulddrænet gulv.

»Det lykkes jo i nogle besætninger«, siger hun.

I GUDP-projektet SOWEMIS tester man i samarbejde med Aarhus Universitet, Jyden og Space System tragtudformede gyllekanaler.

Seges Svineproduktion tester også opstøbning under spalterne. Begge dele kan reducere gylleoverfladen og dermed også reducere ammoniakfordampningen.

Faktaboks

Løsdrift eller ej?

  • Løsdrift: Ofte fulddrænet gulv og seks kvm stiareal.
  • Kassesti: Delvis spaltegulv og 4,5 kvm stiareal.
  • Forskellen betyder større miljøkrav, hvis man vælger løsdrift.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle