Soholder midt i prisfest: Jeg sanerer besætningen og sætter 1.350 søer ud
Blog fra svinebedriften: Oven på et sløjt efterår for besætningen med for høj dødelighed og dårlige produktionsresultater ser Flemming Damgaard ikke anden udvej end at sanere besætningen. Til 1. august skal staldene være tømte, og så sættes der nyindkøbte avlsdyr ind.

Af Flemming Damgaard - fortalt til Stig Bundgaard

Jeg har taget en drastisk beslutning og valgt at sanere min sobesætning. Beslutningen er taget ud fra de halvdårlige resultater, vi har haft hen over efteråret med for mange sygdomme og for høj dødelighed.

Jeg har en virus i besætningen, jeg ikke kan finde ud af, hvor kommer fra, og heller ikke hvad den hedder, og hvorfor vi har den. Den kører rundt i besætningen og driller os. Og så er jeg også rigtig træt af ap6. Men situationen skyldes nok også et generelt for højt smittetryk.

Det er første gang, jeg laver en sanering af hele besætningen. Jeg har prøvet at få nye dyr ind, nemlig da vi købte 600 dyr ved en udvidelse af besætningen, men ikke i den skala, vi står over for nu.

Jeg har drøftet beslutningen med min erfa-gruppe, og svinerådgivningen har også været med inde over. For et år siden lavede vi en beregning på udgiften ved en sanering med hjælp fra en driftsøkonom.

To ugehold er sat ud  

Vi er allerede gået i gang med saneringen her i februar. Vi slagter lige så stille besætningen ud, sådan at de søer, der er løbet og drægtige, farer færdig. Jeg har indtil nu sat to ugehold ud, det vil sige ca. 110 søer ud af sobesætningen på 1.350 søer.

Vi vasker staldene ned, efterhånden som de bliver tomme. Planen er, at alle stalde skal være tømte den 1. august, og derefter afslutter vi nedvaskning i staldene. Vi sætter nye dyr ind 15. august. Det er planen at køre besætningen op på samme soantal som før med det samme, og derfra kan jeg så justere op eller ned afhængig af resultaterne.

Tanken med at skifte besætningen ud i sommermånederne er at undgå tomme stalde om vinteren, som det vil være udfordrende at varme op og holde kørende. Et andet forhold, der taler for tidspunktet, er, at afsætningen af smågrise plejer at være presset i efteråret.

Jeg regner med, at der vil gå syv måneder, før vi kan sælge den første 30 kilos gris igen, altså omkring 1. april. Med den nye besætning regner jeg med, at vi kan få en merpris for smågrisene, fordi de vil være "uden bogstaver", altså uden sygdomme.

Skrappe krav til nye avlsdyr

De nye dyr, jeg køber ind, skal være fra en besætning, som først og fremmest er fri for mycoplasma, prrs, pcv2 og ap2. Kravet er også, at besætningen skal have kørt kontinuerligt i en længere periode uden sygdomme. Valget er faldet på Kollund Avlscenter som leverandør af avlsdyr.

Når nye polte og ny sæd er indkøbt, er det planen, at jeg fremover kører efter samme avlsstrategi som tidligere. Det vil sige, at vi vender tilbage til at være en lukket besætning med zig-zag krydsning og intern KS, for det tror jeg stadig på, at der både er penge og sikkerhed i.

Jeg har nu lært, at man ikke skal købe avlsdyr alle mulige steder fra. Jeg har tidligere købt dyr, som ikke var helt rene, fx med mycoplasma, fordi vi selv har sygdommen i besætningen.

Mineraler skal give højere fravænning, lavere dødelighed og større griseSvin Onsdag 11. december 2019 · 07:03

Det er en forkert strategi, fordi der er forskel på de typer af fx mycoplasma og prrs, som kører rundt mellem besætningerne. Det betyder, at vi har fået nye typer mycoplasma eller prrs ind i besætningen via avlsdyr, og det har været medvirkende til de dårlige resultater, vi har opnået.

Læren er derfor: Køb helt rene avlsdyr, eller køb avlsdyr fra den besætning, du oprindelig har fået dyr fra, så du er sikker på holde samme status for immunitet.

Med en ny besætning i staldene vil jeg gøre noget ekstra for smittebeskyttelse. Det kan fx være at køre vognen til afhentning af slagtesvin og slagtesøer væk fra staldene. I dag sætter vi den tæt på. Jeg vil også gennemgå en protokol med medarbejderne om fx den ønskede daglige færden i en ren besætning, regler for besøg i andre besætninger og regler for skiftetøj- og -sko.

Pris: Godt tre mio. kroner

Det bliver en halvdyr affære at sanere.

Vi har lavet et cirka-regnestykke, der viser, at alene omkostningerne til indkøring fra indsættelsen af nye dyr den 15. august og frem til produktionen er oppe at stå igen omkring 1. april, bliver på ca. 5 mio. kr. Dette er inkl. renteudgifter, lån, driftsudgifter og indkøb af nye polte til 2.200 kr. pr. stk.

Herfra skal trækkes indtægten på de 1.350 søer, vi nu sætter ud. Med en slagtevægt på 1.400 kr. pr. so bliver indtægten ca. 1,9 mio. kr. Det vil sige, at den samlede omkostning ved saneringen bliver på lidt over 3 mio. kr.

Dertil kommer manglende indtægt på salg af smågrise i de syv måneder, vi ligger stille. 

Nogle vil måske mene, at det er et forkert tidspunkt at sanere på grund af de pt. høje svinepriser. Men jeg synes på den anden side, at det er nu pengene er der til det.

Fortsætter jeg med besætningen som i dag, vil jeg ikke kunne blive ved med at holde et overskud. Lykkes saneringen, og jeg kan producere fx ekstra tre grise pr. årsso, vil udgiften til saneringen omtrent være tjent ind på et år, selvfølgelig afhængig af priserne.  

Lettelse at begynde forfra

På den ene side er det træls at sanere, og på den anden side er det en lettelse. Nu får både jeg og medarbejderne lov til at starte forfra, efter vi har bøvlet med så mange ting og brugt store resurser - måske forgæves.

Man skal ikke undervurdere, at der er en stor psykologisk faktor. Det kan jo nogle gange være hårdt for arbejdsmiljø og psyke at arbejde i en halvsyg besætning. Man bruger måske ekstra krudt på at holde liv i en gris, som nogle gange slet ikke kan reddes. Der er ekstra dødelighed, ekstra bøvl og ja i det hele taget ekstra arbejde.

Jeg håber og tror, efter hvad jeg hører andre steder fra, at vi efter en sanering kan slippe for nogle af de problemer.

Faktaboks

Flemming Damgaard

  • Svineproducent, Lunderskov. Blogger til Svin Plus.
  • 1.250 søer, årlig produktion af ca. 40.000 stk. 30 kgs grise
  • Hjemmeblander, 100 procent tørfoder, intern KS, hjemmeavler
  • Staldanlæg fra hhv. 2005 og 2015
  • Markbrug: 300 hektar med vinterbyg, vårbyg, vinterhvede og havre. Alt korn til eget brug og dækker ca. halvdelen af forbruget. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle