Soholders forkerte data kostede 600.000 kr. årligt
Fejl i E-kontrollen kan være årsag til forkerte produktionsmål, men det kan også være årsag til unødvendig bekymring om produktionsnøgletal. En soholder tabte årligt et stort beløb på spildfoderdage på grund af mange ikke-aktive søer.

Af Karin Næsby, svinerådgiver, SvineRådgivningen

En korrekt E-kontrol har stor betydning for produktionens troværdighed, letter det videre arbejde med gødningsregnskab og sikrer korrekt beslutningsgrundlag for fokusområder i stalden.

Er du først kommet skævt i gang med daglige registreringer, foderopgørelser og statusvægt, er det både besværligt og tidskrævende at komme på rette spor igen.

Fejl i E-kontrollen kan være årsag til forkerte produktionsmål, men det kan også være årsag til unødvendig bekymring om produktionsnøgletal.

Svinebedrift: 61 søer for meget

For nyligt har jeg selv oplevet et eksempel i en produktion i gennemsnitsstørrelse, hvor en langvarig problemstilling med ekstrem lav faringsprocent ikke var så alarmerende som først antaget.

Efter en minutiøs gennemgang af aktive dyr kunne vi konstatere, at det reelle soantal kunne nedskrives med 61 søer. Den øvelse, sammen med hurtig igangsætning af en mere konsekvent udsætterstrategi, gav en øjeblikkelig forbedring af faringsprocenten på 16,5 procentpoint.

Altså var totredjedele af problemstillingen ikke reel, men skabt af manglende registreringer.   

For denne besætning så vi dermed ind i en problemstilling, der umiddelbart gav et årligt tab på kr. 600.000 kr. på grund af de ekstra spildfoderdage.

Havde besætningen haft styr på sin dataregistrering, og brugt data aktivt i den daglige management, ville det realiserede tab være langt mindre og fokus kunne være brugt andre steder i produktionen, hvor der reelt var et problem.

Hvad besætningen ikke havde så meget fokus på var dødeligheden i farestalden, der var nedprioriteret på grund af de fiktivt dårlige reproduktionstal. Her viste en hurtig udregning et reelt potentiale på kr. 800.000 kr. om året, der kan opnås ved hjælp af nogle simple praktiske tiltag.

Mangelfuld E-kontrol er almindeligt

Dette eksempel er på ingen måde enkeltstående.

Hos SvineRådgivningen ser vi både smågrise- og slagtesvineproducenter, der ikke får brugt den fornødne tid på at registrere korrekt og først meget sent får taget initiativ til at rette op på fejl, der over tid kan give store udsving og forstyrre overblikket.

For at opretholde et godt datagrundlag, bør der registreres og opdateres en gang om ugen. Udskriv checkliste og få rettet fejl jævnligt.

Hvis der kun rettes fejl til status hver tredje måned, er det umuligt at huske dyr, flytninger og andre handlinger, der ikke er registreret.

En retvisende E-kontrol er afgørende for:

  • Korrekt beslutningsgrundlag i produktionen
  • Et godt grundlag for DB-tjek eller potentialeberegninger
  • Troværdighed til interessenter
  • Indrapportering til myndigheder

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle