Staldkoncept med masser af halm giver lav ammoniak-emission

Xaletto er et nyt staldsystem med brug af halm som strøelse. Det har vist sig at give mange fordele – blandt andet er der få lugtegener, og dyrene stortrives i halmen.

Et lukket staldsystem med halmstrøelse lyder umiddelbart ikke foreneligt med et innovativt staldsystem med lave emissionstal. Det er dog netop, hvad det nye Xaletto staldsystem går ud på.

Ved at gøre brug af et specielt udluftningssystem, fodringssystem og ved at tilføje enzymer til halmen, der sørger for en hurtig nedbrydning, så får man meget flotte resultater.

I forhold til lignende systemer bruger man her mindre strå, mens emmisonstallene er meget lavere. Det fortæller det tyske medie agrarheute

Konceptet i praksis 

Staldsystemet egner sig bedst til nye eller renoverede stalde - enten til klima- eller slagtesvin, hvor dyrene går i grupper. 

Hver sti er bygget op i to planer. En stor dybstrøelsesafdeling, samt et platou med tørfoderautomater og drikketrug. 

Inden dyrene kommer ind i stien, tilsættes halmen en såkaldt bioaktivator, der medvirker til, at der sker en nedbrydelsesproces i stedet for en forrådnelse i halmen. Efterfølgende kan den brugte halm benyttes som kompost, hvor næringsstofferne er bundet til halmproduktet.

Emissionsniveauet er lavere ved dette system. Man får derfor flest mulige næringsstoffer med videre. 

Bioaktivatoren indeholder en række aerobe bakterier, der sætter nedbrydelsesprocessen i gang allerede ved 40 grader C.

Vandet i halmen vil her fordampe op gennem dybstrøelsen. Herved forbliver det øverste lag af halmen køligt og indbydende for svinene at hvile i. Ammoniak- og kvælstofindholdet i væsken vil binde sig til halmen med minimal emission.   

Vandet fra dybstrøelsen vil ved hjælp at udluftningssystemer på væggene forlade stalden, mens frisk luft kommer ind.

Tilpasset foder

For at minimere emissionen mest muligt, så er fodringen også en vigtig del af Xaletto-systemet.

Man benytter sig af foder, der indeholder reducerede mængder af kvælstof og fosfor. Samtidig indeholder det en række mineraler, der hjælper med at binde ammoniakken senere hen. 

Selvom systemet bygger på halmstrøelse, så er det meget arbejdsøkonomisk.

Det er nemlig muligt at investere i en robot, der klare strøelsen. På den måde bliver der brugt rette mængde på rette tidspunkt. Forsøg har vist, at robotten benytter 20 procent mindre halm end anbefalet af det tyske KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft).

Halmen giver samtidig svinene godt rodemateriale til at holde sig beskæftiget. Sammen med en tør halmmadras sikrer Xaletto-systemet et højt niveau af dyrevelfærd, skriver AgrarHeute.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle