Stor belgisk plan mod varmestress hos grise - her er 8 gode råd

Coolpigs er et fireårigt belgisk projekt, som skal udmøntes i en varmestress-plan for svinesektoren.

I fremtiden ventes et stigende antal ekstremt varme somre, og det er mange producenter ikke forberedte på.

Derfor er belgiske forskere netop gået i gang med fire-årigt projekt kaldet Coolpigs med det formål at udarbejde en plan for, hvordan svineproducenter kan forbygge varmestress hos dyrene.

Planen skal vel at mærke kunne udføres i praksis af producenterne, og den skal være inden for rimelig økonomiske rammer. De første forsøg udføres i sommeren 2021.

For en start har forskerne ved Flanders Research Institute for Agriculture og Ghent University identificeret de strategier, som de mener har størst potentiale for at forebygge varmestress, fortæller netavisen Pig Progress.

Udover at undersøge hvilke forbedringer der kan laves på bygninger og transport af svinene, bliver der også kigget på hvilke synlige og mindre synlige effekter varmestress har på grisene og deres sundhed. 

Før opstarten af projektet er der blevet identificeret otte potentielle strategier som kan forebygge varmestress. Disse bygger i stor grad på ændringer i grisenes miljø og opstaldning, som er de mest effektive ændringer, men også de sværeste at implementere over kort sigt. 

8 råd til at forhindre varmestress 

1 . Justering af staldklima 
Overvågning af temperatur, luftfugtighed og luftgennemstrømning ved hjælp af sensorer kan give et godt overblik. 

Man kan også vurdere niveauet af varmestress hos sine dyr ved at monitorere deres vejrtrækningsfrekvens. 

2. Lad være med at flytte eller håndte dyrene i de varme timer 
Hvis dyrene skal flyttes eller vaccineres, er det klogest at gøre dette i dagens køligere timer. 

Ved at sænke antallet af dyr pr. sti vil der også forekomme mindre varmeproduktion, og behovet for ventilation falder. 

3. Ubegrænset adgang til koldt drikkevand
Ubegrænset adgang til drikkevand er essentielt for at undgå varmestress, og hvis vandet er koldt er dette endnu bedre. 

Dette kræver øget fokus på hygiejne især i forhold til risikoen for bakterielle infektioner. 

4. Ændring i foderets sammensætning 
Ved at tildele et mere koncentreret foder, kan man kompensere for grisenes lavere foderindtag og samtidig undgå en høj varmeproduktion. 

5. Ændrede fodringstider 
Overvej at tildele foder i store portioner i dagens køligere timer og mindre portioner når det er varmere, endnu engang for at undgå en for stor varmeproduktion. 

Det vil ligeledes være klogt at have opmærksomhed på at give tilskudsfoder til pattegrise for at kompensere for en eventuel nedgang i mælkeproduktion hos soen. 

6. Justeringer på staldbygningen 
Man kan modvirke stigende temperaturer ved enten at dække staldens vinduer med hvid maling eller film.

Det er effektivt at få malet de mørke tage hvide. Dette kan sænke temperaturen under taget med 3-4 grader. 

7. Nedkøling af luft der kommer ind i besætningen 
Dette kan opnås gennem flere tiltag.  

Det kan eksempelvis gøres ved at investere i air condtion anlæg. Det er en relativ dyr, men stærk investering. 

Man kan også sænke temperaturen ved at gøre brug af en varmepumpe, som kan overføre varmen til fx jord eller grundvand.

En tredje muighed er at udsprøjte vand. Hvis udeluften har lav fugtighed kan man ved at sprøjte få sænket temperaturen af indkommende luft gennem fordampning. 

8. Direkte nedkøling af dyrene 
Hos slagtesvin kan man reducere temperaturen ved at øge hastigheden for luftcirkulation. 

Man kan også gøre brug af drypafkøling ved at tilføre vand på grisenes hud, eventuelt i kombination med øget lufthastighed.  

For udendørs grisehold kan en mudderpøl sørge for nedkøling af dyrene. 

Hos søer i farestalden kan benyttes gulvafkøling. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle