Stor gevinst ved hyppig udslusning af gylle

Klimabelastningen kan reduceres med 17 kg CO2-ækvivalenter pr. ton slagtesvinegylle ved at reducere opholdstiden en uge.

Der er stort potentiale i reduktion af CO2 og andre miljøskadelige stoffer ved hyppig udslusning af gylle fra svinestalde.

Det viser en ny rapport fra Landbrugsstyrelsen, der er under publicering.

»Med 20.000 producerede slagtesvin kan man forvente en reduktion på 173 ton CO2-ækvivalenter årligt, hvis man udsluser gyllen en uge tidligere end normalt«, siger Tina Søndergaard Kristensen, Byggeri & Teknik, der har medvirket i undersøgelsen.

405 besætninger

På baggrund af tal fra de undersøgte besætninger har man beregnet potentialet for reduktion hos tilsvarende svineproduktioner, og er kommet frem til et gennemsnit på 17 kg CO2-ækvivalenter pr. ton slagtesvinegylle pr. uge man reducerer opholdstiden med.

Potentialet vil altså afhænge af, hvor hyppigt de enkelte besætninger kan og vil udsluse. Her spiller faktorer som afhentningstankens størrelse, kummernes udformning, antal og placering af gyllepropper ind.

De fleste af de 405 besætninger kunne udsluse gyllen hyppigere end hidtil, og kunne dermed reducere bedriftens udslip af CO2 og andre stoffer til atmosfæren.

»En del besætninger kunne nøjes med kun at fylde gyllekummen en fjerdedel op, før de slusede ud«, fortæller Tina Søndergaard Kristensen.

Som det fremgår af tabellen, er reduktionen størst hos slagtesvin og mindst for søer. For alle dyregrupper under ét svarer potentialet til 15 kg CO2-ækvivalenter pr. tons gylle pr. uge opholdstiden blev reduceret.

»I forhold til andre miljømæssige tiltag har hyppig udslusning faktisk stor effekt og kan være relativt let at gennemføre«, siger hun.

Gevinst

Hyppig udslusning af gylle giver ud over den miljømæssige gevinst også en højere værdi af gyllen på biogasanlægget, fordi indholdet af metan er højere.

En anden gevinst ved hyppig udslusning er et bedre staldklima. Desuden har landbruget sat sig et mål om at være CO2-neutralt i 2050.

»Undersøgelsen viser, at hyppig udslusning kan give et væsentligt bidrag hertil«, siger Tina Søndergaard Kristensen.

Dermed kan alle svineproducenter, uanset om de leverer til biogasanlæg eller ej, være med til at reducere svineproduktionens miljøbelastning.

Faktaboks

Undersøgelse

  • Hyppig udslusning af gylle kan reducere udledningen af metan og CO2.
  • Det øger gyllens værdi for biogasanlæg og reducerer klimabelastningen fra svineproduktionen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle