Stor opgave venter forude
Landbrugets opfyldelse af klimamålene er en stor udfordring, som man først lige har taget hul på.

Dansk landbrug er sammen med landbruget i andre EU-lande underlagt nogle politisk fastsatte mål omkring reduktion af miljøbelastningen fra svineproduktionen.

Målene kan bl.a. opnås gennem en større produktion af protein i EU og/eller mindre import af protein.

Men dir. Aage Staun, A-One, peger på, at Devigain i slagtesvinefoderet også kan være en del af løsningen.

»Med Devigain i slagtesvinefoderet kan Danmark spare importen af 300.000 ton sojaskrå årligt«, fastslår han.

Reduktionen ved at bruge Devigain er på omkring 13 kg sojaskrå pr. slagtesvin: Fra lidt over 40 kg sojaskrå pr. slagtesvin til under 30 kg sojaskrå pr. slagtesvin.

Det Nationale Bioøkonomipanels anbefaler regeringen at lade landbruget gå samme vej.

»Landbruget og svineproduktionen skal gerne vise, at man gør noget aktivt for at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof«, siger Aage Staun, der kalder det en stor, men ikke umulig opgave.

Han ser det også som en mulighed for, at landbruget gør op med den påstand, der tit lyder, om at landbruget ikke gør noget for at reducere sin miljøpåvirkning.

I den forbindelse ærgrer han sig over, at foderteknologi som Devigain ikke længere kan anvendes som en del af svineproducenters miljøtilladelser.

»Hvis vi kan vise politikerne, at importen af sojaskrå og miljøbelastningen falder, står landbruget bedre i miljødebatten og i forhold til politikerne, der ellers kunne finde på at komme med strengere krav«, lyder det fra Aage Staun.

Han så gerne, at hele foderstofbranchen gik mere aktivt ind og tog en del af ansvaret for, at udviklingen ad frivillighedens vej går i en mere bæredygtig retning.

»Gør vi det ikke selv, kommer andre og tvinger os«, forventer Aage Staun.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle