Succes med ammekollektiv under renovering af farestald
En tiltrængt renovering af den ene farestald blev starten på et forsøg med ammekollektiv i dybstrøelse hos Tina Frederiksen, der både fortæller om udfordringer og fordele.

Tina Frederiksen er selvstændig svineproducent på Nørregård, der er beliggende lidt uden for Viborg. 

Produktionen består af 400 årssøer med salg af 30 kg grise. Yderligere har familien en anden ejendom med slagtesvin. 

Den ene farestald på Nørregård havde inventar, der gik helt tilbage fra 1978, så det blev efterhånden nødvendigt at give farestalden en kærlig hånd. 

Den pågældende farestald har lige nu 48 farestier, men vil efter renoveringen komme op på 56 farestier. 

En sådan renovering er dog bare ikke lige til, når farestaldene sædvanligvis er fulde af drægtige søer eller søer, der allerede har faret og ligger med deres grise. 

Derfor måtte Tina Frederiksen i tænkeboksen, da hun ikke havde lyst til at skulle flytte dyrene over i en lejet stald eller lave insemineringsstop med de gode priser, der er i øjeblikket.

Ammekollektiv blev løsningen

Tina Frederiksen havde en gammel løbestald til rådighed, der på daværende tidspunkt blev brugt som syge- og aflastningsstier. 

For at få plads til de overskydende søer blev løbestalden inddelt i tre sektioner, hvor hver sektion består af fire søer, der går sammen med deres ca. 14 dage gamle grise i dybstrøelse.

Først blev søerne lukket sammen 1,5 time før grisene kom derned. Så kunne søerne lige vænne sig til hinanden, så eventuelle slåskampe ikke gik ud over grisene. 

Smågrisene har deres eget område i sektionen, der er adskilt med tremmer, som kun grisene kan gå ind under. 

I området er der en hule med varmelampe, og grisene får serveret mælk to gange om dagen, foder og vand. 

Mælketildeling to gange om dagen er smågrisene vant til fra farestalden. 

I torsdags blev de første syv søer og 100 grise fravænnet. 

Soen kan passe egne 17 grise med hælp af mælkeerstatning - men flere pattekampeSvin Onsdag 8. maj 2019 · 09:08

De pæneste grise blev taget fra, så de mindste grise kunne blive tilbage hos de resterende tre søer. En slags ammesøer. 

"Dette har virket helt utroligt godt. Det skyldes nok, at søerne i forvejen er vant til, at det ikke kun er deres egne grise, der kommer og dier hos dem." fortæller Tina Frederiksen. 

Syv nye søer er nu sat ind i ammekollektivet sammen med deres grise. De skal gå der indtil fravænning. 

Overordnet set, er Tina Frederiksen godt tilfreds med ammekollektiv-løsningen, og hun nyder at se sine grise blive lukket sammen på den måde. 

Ihjellagte var et problem i starten

I det første døgn, den 2 maj, var der ingen problemer i ammekollektivet. Det var det rene fred og idyl, beretter Tina Frederiksen. 

Natten efter var der dog otte grise, der var blevet lagt ihjel. 

Tina Frederiksen konkluderede, at grisene ikke var gode nok til at bruge deres hule og lå for meget ude ved søerne. 

Første forebyggende initiativ blev at sætte varmelamper op, for at gøre miljøet inde i hulen mere attraktivt for grisene. 

Det nye hold af grise, der kom ind i farestalden i torsdags, blev lukket ind i hulen de første par timer for at forebygge yderligere mod ihjellagte grise. 

Det virkede til at give pote, da grisene selv lagde sig ind i hulen i timerne efter.

Hele familien hjælper til

Mens det nye hold af søer og grise befinder sig i dybstrøelsen i den gamle løbestald, har familien rykket de sidste 24 farestier ud, så renoveringsarbejdet kan fortsætte. 

Det er blevet til et rigtigt familieprojekt, hvor børnene har fået lov til at blive hjemme fra skole et par gange for at kunne give en hånd med. 

Der bliver arbejdet i døgndrift for at få renoveringarbejdet overstået hurtigst muligt, og familien laver så vidt muligt det meste renoveringsarbejde selv. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle