Svineavlere sanerer for at få større salg af avlsdyr
Jo højere sundhedsstatus, jo lettere er det at sælge avlsdyr. Det får flere svineavlere til at sanere besætningen.

Der er 23 avlsbesætninger i Dansk Svineavl. I øjeblikket er 7 af de 23 besætningerne i gang med en sanering for enten ap6, ap12, mycoplasma eller prrs.

Hertil kommer, at i hvert fald tre andre besætninger overvejer en tilsvarende sanering. Der er både totalsaneringer og saneringer ved hjælp af kejsersnit blandt de syv saneringer.

»Den altovervejende grund til, at man sanerer, er salgsmæssige overvejelser«, forklarer formanden for Dansk Svineavl, Bo Kibsdal.

For både ved salg til hjemmmemarkedet og ved eksport er det en stor fordel at have højeste sundhedsstatus.

For eksempel kan man ikke sælge dyr, der har ap6, ap12, mycoplasma eller prrs til Rusland.

Samme udvikling ser Bo Kibsdal i et land som Spanien. Her forventer man stramninger omkring brugen af antibiotika. Derfor starter man med højst mulig sundhedsstatus.

»Markedet drejer i retning mod højstatus. Debatten omkring antibiotika spiller også ind på efterspørgslen«, konkluderer han.

Selv om ap6 og ap12 langt fra altid giver store sygdomsmæssige problemer i en besætning, er forholdene altså anderledes, når det drejer sig om salg af avlsdyr.

Avl skal speedes med afprøvningsstationer Lørdag 2. marts 2019 · 00:00

I modsætning til ap6/12 kan både mycoplasma og i særdeleshed prrs give store problemer. Mange købere har dog mycoplasma i forvejen, så det bremser ikke salget så meget.

Solidarisk ordning

Økonomisk set er det en stor mundfuld at sanere en avlsbesætning. Derfor har medlemmerne i Dansk Svineavl indført en solidarisk ordning, hvor man i fællesskab dækker 5-10 procent af omkostningerne, hvis en avler sanerer efter en reinfektion.

»Vi så gerne, at både DanBred og Landbrug Fødevarer Svineproduktion også bidrog til, at flere avlsbesætninger fik saneret til højstatus«, siger Bo Kibsdal.

Det gavner nemlig ifølge formanden både DanBred og Landbrug Fødevarer Svineproduktion (LFS), at avlsbesætninger har højstatus.

DanBred lever af at sælge avlsdyr, og LFS får genafgifter, når der sælges DanBreddyr.

»Så det vil være hjælp til selvhjælp at støtte de avlsbesætninger, der ønsker at sanere til højstatus«, siger Bo Kibsdal.

Avlerne overvejer også selv at forsikre sig mod reinfektion med ap og prrs, men dels er det komplekst at beskrive risikoen for reinfektion for et forsikringsselskab, dels ender det efter alt at dømme med en meget høj præmie.

Faktaboks

4 sygdomme, avlerne vil slippe for:

  1. Ap6: Giver problemer i nogle besætninger, særligt når den optræder sammen med prrs, influenza eller mycoplasma lungesyge. 
  2. Ap12: Som regel mildere forløb end med ap6. Giver sjældent anledning til problemer, men kan påvises ved blodprøver. 
  3. Mycoplasma lungesyge: Kan give hoste og nedsat tilvækst hos smågrise/slagtesvin. Størst problem hos slagtesvin, og når den optræder sammen med andre sygdomme. Delsanering mulig. 
  4. Prrs: Den mest tabsvoldende af de fire sygdomme. Kan både give problemer i løbeafdelingen, i farestalden og hos smågrise/slagtesvin. Delsanering er mulig.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle