Svinebestanden har stoppet tilbagegangen - men færre slagtesvin
Flere søer - men færre slagtesvin. Sådan er status for svinebestanden pr. 1. juli.

Den samlede svinebestand i Danmark var 0,2 pct. lavere 1. juli 2017 end 1. april 2017, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

"De nye tal indikerer, at produktionen af slagtesvin nu har ramt bunden, hvilket også stemmer med vores prognoser," siger markedsanalytiker Karsten Flemin, Landbrug & Fødevarer, L&F, til Finans.

Han forventer næste år at se en stigning i slagtesvinsproduktionen.

Den stort set uændrede bestand dækker over ændringer i sammensætningen, som bl.a. skyldes den store eksport af smågrise. I faktiske tal var bestanden 12,5 mio. svin, hvilket er en stigning på 1,3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der var 12,3 mio. svin.

Der var to procent flere fravænnede svin under 50 kg - men 1,9 procent færre slagtesvin på 50 kg eller derover.

Flere søer

I faktiske tal var der 1.013.000 søer 1. juli, hvilket er 1,5 pct. flere end samme tidspunkt sidste år. Der ses stigning i alle kategorier af søer. Der var 187.000 gylte, 584.000 andre drægtige søer og 208.000 diegivende søer. Bestanden af sopolte var 215.000, hvilket er et fald på 1,4 pct.

Der var 2.543.000 pattegrise, hvilket er en stigning på 3,4 pct. Derudover var der 5.832.000 smågrise og 2.847.000 slagtesvin, hvilket er hhv. en stigning på 2,0 pct. og et fald på 1,9 pct.

Sammensætningen af svinebestanden skal ses i forhold til den store eksport af smågrise, som udgjorde over 40 pct. af den totale produktion af svin i 2016.

Færre bedrifter

Antallet af bedrifter med svin faldt 7 pct. fra 2015 til 2016 til 3.174 bedrifter. De havde i snit 3.800 svin, hvilket er en stigning på 13 pct. i forhold til 2015.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle