Svineproducent renser sit foderkorn fire gange - og det har effekt
Kornet tromlerenses før det kommer i kornsiloen i høst, og igen når det kommer retur til forlagssiloen. Herfra kommer det yderligere gennem en lille tromlerenser og en børsterenser, før det formales. Rasmus Poulsen har investeret over 400.000 kr. i kornrensning.

Artiklen er publiceret første gang i fagmagasinet SVIN, august 2019.

Er det en overdrivelse at rense sit foderkorn fire gange? Det mener Rasmus Poulsen bestemt ikke.

»Vi fjerner jo stadig støv og skidt ved erde rensning«, siger han.

Og han understreger, at det han renser fra kornet, bestemt ikke er egnet som svinefoder. Han tager en håndfuld op fra en bigbag i foderladen, og jeg må give ham ret: Indholdet er ikke værdigt til at fodre svin
med. Han tilføjer, at de endda ikke er presset i høst, så de har tid at vente på gode høstdage.

Han bruger 3.000 ton foderkorn årligt og skønner, at der normalt bliver renset mellem 500 og 1.000 kg fra om ugen. Det svarer til mellem en og halvanden procent.

Men når bunden af de to amerikanersiloer er ved at være nået, og kravlesneglen kommer i aktion, så kommer der dobbelt så meget frarensning om ugen.

»Det her er ikke svinefoder«, siger Rasmus Poulsen om noget af det skidt, avner og støv, han frarenser hver uge. Foto: Morten Thomsen

Ser effekt i stalden

Rasmus Poulsen renser ikke kornet for sjov, men fordi han rent faktisk kan mærke forskel i sin produktion.

Da han investerede i den første tromlerenser tilbage i 2009, så han effekt. Alligevel ville han gerne længere ad samme vej, for han var usikker på, om kornet var renset godt nok. Derfor købte han nogle år senere en brugt børsterenser fra Damas.

Børsterenseren består af en grov børste, der kører kornet rundt mod noget, der minder om et sold. Børsterenseren fjerner særligt støv og snavs fra kornets overflade og reducerer i særlig grad indholdet af toksiner, der ofte sidder uden på kernerne.

Tromlerenseren og børsterenseren er placeret over hinanden lige oven på kornmøllerne. For at få mulighed for at rense kornet før det bliver lagt i lagersiloen, investerede han for nylig i en Kongskilde tromlerenser med en kapacitet på 80 ton i timen.

Den er placeret ved korngraven, så al korn renses før indlægning, men det renses igen i forbindelse med, at det flyttes fra lagersiloen til forlagssiloen i foderladen.

»Vores korn er nu så rent, at vi ikke kan mærke forskel på om kornet kommer fra toppen eller fra bunden af siloen«, siger Rasmus Poulsen.

Og det var faktisk det niveau, han ville frem til, men indrømmer, at han var overrasket over, at det har vist sig at kræve fire gange rensning. Til gengæld for den grundige rensning bekymrer han sig ikke over at skulle tilsætte for eksempel toksinbinder eller andet af det, han kalder tryllemidler, til foderet.

Tre rensere: 400.000 kr.

Han vurderer, at de tre kornrensere tilsammen har kostet 400.000 kr. plus eget arbejde til montage. Til gengæld har han opnået, at produktionen i stalden ikke er påvirket af kornkvaliteten.

»400.000 kr. er jo ingen penge set i forhold til en produktion, der ikke kører optimalt«, bemærker han.

Med et årligt foderforbrug i besætningen på over 4 mio. foderenheder vil tilsætning af toksinbinder hurtigt løbe op. Og han har lettere ved at forholde sig til en engangsinvestering på 400.000 kr. end på en løbende merudgift til toksinbinder.

»Det værste er ikke udgiften til toksinbinder. Det værste er, at man først tilsætter toksinbinder, når produktionen er påvirket negativt«, siger han.

Han forklarer, at kornrenseren først og fremmest har hævet bundniveauet for eff ektiviteten.

»Går det lidt ringe i stalden, har vi ikke kornkvaliteten at undskylde os med«, siger han.

Siden den sidste kornrenser er kommet med, har han for eksempel ikke oplevet at se grise med hævede kønslæber.

»Det kunne vi godt se førhen «, bemærker han.

Byg stor foderlade

Ud over fordelene ved en grundig rensning af kornet, peger Rasmus Poulsen på, at man ikke skal bygge en foderlade, der er for lille.

Han er glad for, at den lille tromlerenser og børsterenseren kunne placeres på et stativ over de to kornmøller. Så slap han for at montere ekstra snegle.

Han er også glad for, at der var plads til den store tromlerenser ved siden af korngraven. I begyndelsen blev det frarensede blæst ned i en bigbag i foderladen. Det gav en del støv i laden.

Nu holder der i stedet en tipvogn udenfor foderladen, hvor en blæser suger urenheder og støv ud. Det giver lidt mere støv udenfor foderladen, men til gengæld en renere foderlade.

Rasmus Poulsen er glad for, at han i sin tid byggede foderladen rigelig stor og høj. Det betyder, at der i dag er plads til en lille tromlerense og en børsterenser over de to kornmøller.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle