Sponsoreret af Elanco

Svineproducent Simon Høj har styrket grisenes tarmsundhed med Hemicell HT

Svineproducent Simon Høj og hans 14 ansatte, står for Hallumgade med 2.900 årssøer og Tinghøj som laver 105.000 smågrise op til 30 kg. Sundhedsstatus i besætningen er konventionel, men den har Hatting PRRS, Mycoplasma og ingen AP.

Antibiotikaforbruget har ligget for højt i forhold til besætningens målsætning, og soholdet har derfor nu via HyoVet fået fremstillet en besætningsspecifik autovaccine overfor Streptococcus Suis type 1, som forventes at kunne dæmpe de ledbetændelser og hoste som smågrisene har haft.

Til alle tider har der, for Simon Høj, været stor fokus på foder, som hjemmeblandes. Vitamin/mineralblandinger og et koncentrat til de helt små grise leveres af Vestjyllands Andel.  Der fasefodres med i alt 5 foderblandinger fra 6-32 kg efter ny norm til god foderudnyttelse. Simon Høj ved, at hjemmeblanding skal tages seriøst, og som eksempel kan nævnes at proteinindhold i alt korn og soja løbende måles, for at undgå større udsving i proteinniveauet og dermed sikre en mere ensartet produktion. Foderet til smågrisene har været uden medicinsk zink i 3 år.

sponsoreret Elanco

Indtil for et halvt år siden oplevede han store problemer med halebid, øresut og aggressive grise og som Simon siger: ”Vi fandt halebid i hver eneste sti – det gjorde ondt på os alle”.  Det betød, at mange grise måtte tages ud i sygestier eller aflives.  Grisene var meget uens og hver uge blev flere grise frasorteret for hver sti, og der var naturligvis bekymring over hvor mange grise, som ikke kunne sælges ved 30 kg.

Dette kunne ikke fortsætte og Simon Høj kontaktede konsulent Jens Korneliussen, Svinerådgivningen i Herning, som gennemgik hele besætningen. Forskellige forbedringsforslag blev diskuteret. Et af forslagene var at prøve et nyt enzym fra Elanco, som hedder Hemicell HT. Enzymet styrker grisenes tarmsundhed så meget, at de bedre kan klare beta-mannaner i foderet, som udfordrer immunforsvaret og dermed stresser grisen.  Det skulle vise sig at være den rigtige strategi – efter opstarten med Hemicell HT i maj gik der kun to uger før en positiv effekt viste sig.  Ifølge Simon Høj: ”I dag ser vi ingen øresut og kun sjældent halbid. I stierne er grisene rolige, trives og de er betydeligt mere ensartede”. At dødeligheden siden 4. kvartal 2020 er reduceret fra 4,1% til 2,3% taler for sig selv.

Tabel 1. Produktionstal for smågrise 6,5-33 kg

 

4. kvartal 2020

3. kvartal 2021

 

FØR

NU inkl. Hemicell HT

Daglig tilvækst, gram

523

542

Fodereffektivitet, FEsv/kg tv

1,67

1,59

Dødelighed, %

4,1

2,3

 

Ref.: E-kontrol opgørelse

Både Jens Korneliussen fra Svinerådgivningen og dyrlæge på stedet Klaus Hedermann, HyoVet er ikke i tvivl om effekten af Hemicell HT. De er enige om at det har været lettere at bruge et højt indhold af sojaskrå til mellem og store grise uden at det gav diarré, og derudover blev grisene meget mere rolige. Ifløge Jens Korneliussen: ”Vi vil bruge Hemicell HT til at ombytte en andel af det dyre sojaproteinkoncentrat med sojaskrå i start- og mellemblandinger til smågrise”.

Noget der ligger Simon Høj meget på sinde er trivsel – ikke kun hos grisene, men i allerhøjeste grad også blandt medarbejderne, som igen er glade for at være i staldene og se at grisene har det godt.

I fremtiden forsætter han med at optimere produktionsresultaterne via råvarer, foderudnyttelse og vækst og Hemicell HT vil indgå, som fast tilsætning til foderet.

sponsoreret Elanco

Billede: Christina Fensholt-Hansen fra Elanco, smågriseansvarlig Adrian, svineproducent Simon Høj, Jens Korneliussen fra SR, Herning og dyrlæge Klaus Hedermann, HyoVet.

Et tæt samarbejde mellem producent, dyrlæge, rådgiver og foderstoffirma har resulteret i, at denne besætning nu formår at køre med høj norm på protein, tilsat Hemicell HT og uden medicinsk zink.

Vestjyllands Andel var de første i Danmark, som lavede forsøg med enzymet. Efter to års erfaringer har de nu en lang række kunder, som tilsætter Hemicell HT og ifølge Per Runge, VA ”har vi store forventninger til at mange flere danske svineproducenter får øje på dette innovative produkt”. 

sponsoreret Elanco

Billede: Per Runge og Lise Hald Kamp, Vestjyllands Andel

Faktaboks

Beta-mannan er fibre, som findes i alt vegetabilsk foder til grise.  Deres hovedopgave er at styrke planten under vækst, men det går galt, når de skal fordøjes.  På grund af deres størrelse  opfattes beta-mannan fejlagtigt som farlige molekyler, som immunforsvaret angriber.  Dette koster helt unødvendigt en masse af grisens energi.  Løsningen er at sætte beta-mannan ud af spillet med enzymet fra Elanco.  Hemicell HT nedbryder beta-mannan til mindre enheder, så de kan passere ubemærket gennem tarmen. Hemicell HT styrker derved tarmsundhed, trivsel og produktivitet. 

Vil du gerne vide mere om Hemicell HT er du velkommen til at kontakte agronom hos Elanco: christina.fensholt_hansen@elancoah.com

Emneord sponsoreret, Elanco, svin, Hemicell HT, beta-mannan, enzym, tarm sundhed, fordøjelse

Sponsoreret af Elanco

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.