Systematik sikrer høj faringsprocent
De produktioner, der ligger højest i faringsprocent, er dem, der har simple rutiner og sikrer sig, at alle medarbejdere altid udfører arbejdet i løbestalden ensartet og korrekt.

Af Allan Bjørnsgaard Mikkelsen, rådgiver, SvineRådgivningen I/S

Har du for lav faringsprocent, risikerer du for mange spildfoderdage. Værdien af en spildfoderdag med aktuelle priser (DB-tjek 1. halvår 2019) er 75 kr. pr. årsso.

Dermed kan du ved, som gennemsnitlig smågriseproducent, at reducere spildfoderdagene med bare tre dage opnå en årlig merindtægt på 200.000 kr.

I mit arbejde med rådgivning i reproduktion ser jeg mange forskellige måder at gribe arbejdet i løbestalden an på. De produktioner, der ligger højest i faringsprocent, er dem, der har simple rutiner og sikrer sig, at alle medarbejdere altid udfører arbejdet i løbestalden ensartet og korrekt.

Men hvad er korrekt?

Hygiejne

Det er enormt vigtigt at have et rent miljø omkring inseminationen. Hold spalter bag søerne rene og være sikker på en ren indføring.

Ofte påfører inseminøren, i en god mening, urenheder eller sæddræbende virkning ved brug af desinficerende midler og aftørring.

Timing af løbningen

Er du sikker på soens tid for brunst og dermed ægløsning? Måske er det nødvendigt at flytte tidspunkt for inseminering i forhold til, hvad I plejer.

Er det andre gøremål i stalden, der dikterer hvornår løbearbejdet gøres, eller der hvor det biologisk er den rette timing?

Håndtering af sæden

Sørg for korrekt temperatur ved levering, opbevaring og transport til løbeafdeling.

Undgå aktivering af sæddoser, der ikke bruges. Tag hellere fem doser for lidt med i løbeafdelingen, end fem for mange.

Korrekt håndtering af sæden gælder helt frem til den er placeret i børen. Gode rutiner ved indføring vil sikre en god insemination.

God energibalance

Kommer soen ud fra farestalden i et acceptabelt huld?

Får hun nok at æde frem til løbning og for soens vedkommende efter løbning - husk at nedjustere polte til 2,4 FE straks efter løbning.

Poltens kvalitet

Det er afgørende for soens reproduktionspotentiale, at den som polt startes godt op og har god kvalitet ved løbning. Det er et helt kapitel for sig…

Få lavet en gennemgang af Jeres arbejdsrutiner. Er det de rigtige ting I gør på rette tidspunkt og i aftalte kvalitet?

Brug dataregistreringer til at finde årsagssammenhæng, så der arbejdes målrettet med de rigtige tiltag.

Husk aldrig at vurdere faringsprocent som enkeltstående produktionsnøgletal. Spildfoderdage kan opstå af andre årsager, ligesom fx forsikringssøer og håndtering af udsatte søer kan give et forvrænget billede af virkeligheden.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle