Tag ansvar i stalden: Ville du gå forbi en so med dårligt ben?
Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Det nytter altså ikke noget, hvis vi alle kun tager ansvar for vores egne opgaver.

Af Anders Peter Andersen, svinekonsulent, Velas

Allemandsansvar. Og nej, det er ikke i forhold til Corona.

Med ”Allemandsansvar” mener jeg, at det er vigtigt, at alle tager fællesansvar. Jeg vil nedenfor prøve at give et par eksempler på, hvor det kan gå galt.

Når det går galt - tre eksempler

1. Ved fravænning: her har jeg set to medarbejdere starte en større debat om, hvilken kvalitet grisene skulle have. Den ene medarbejder ville sende grise med større benproblemer med over i klimastalden. Hvorimod ham der passer klimastalden, ville have grisene aflivet i farestalden. Altså en form for ”kaste gris spil” frem og tilbage mellem fare- og klimastalden.  

2. Ved produktionsudfordringer: grundet medarbejderudskiftninger var der desværre blevet ansat en lidt for uerfaren medarbejder. Dette gjorde, at de resterende medarbejdere havde trukket sig væk fra den nye kollega. Det var for at fokusere på egne opgaver, hvilket desværre betød, at resultaterne blev forringet. Ingen tog altså ansvar for håndteringen af den nye kollega.

3. Manglende lyst til at hjælpe: jeg har oplevet, at medarbejdere, som arbejder i farestalden, gik lige forbi stier i drægtighedsstalden uden at reagere på, at der lå en so med et dårligt ben. Ud fra tanken: det er ikke i min stald, og derfor ikke mit ansvar.   

Tag ansvar op på næste møde

I alle ovenstående tilfælde blev opgaven for den daglige leder til en næsten umulig opgave, fordi der ikke var nogen der tog ”Allemandsansvaret” alvorligt, men bare tænkte på sig selv og sine opgaver.

Jo mindre ”Allemandsansvar” I tager, jo mindre tid får jeres chef til at tage sig af jer alle. 

Som vi alle har hørt, enten som eventyr eller som en del af vores uddannelse: Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Det nytter altså ikke noget, hvis vi alle kun tager ansvar for vores egne opgaver.

Hvis der er noget af dette her der lyder bekendt, skal I tage en snak om dette emne næste gang I afholder uge eller 14 dagsmøde. I skal alle forberede jer på denne snak inden mødet, gør jer nogle tanker om, hvor I kan hjælpe hinanden.

Soholder fik rettet foderkurver - nu er der færre svagfødte og lavere dødelighedSvin 31. marts · 08:39

Hvis I ikke er forberedte, risikerer I at en del af jer vil sidde med armene over kors og tænke: det må være de andre, der skal forandre sig, ikke mig.

Men sådan virker verden ikke.

Allemandsansvar når det virker

For at få gevinst skal I alle tage ”Allemandsansvar”, ud fra følgende tanker:

1. Stands ulykken

2. Udfør livreddende førstehjælp

3. Indsamling af information og kontakt rette vedkommende

  • Hvis du ser en gris, der har brug for behandling, markerer du den og giver beskeden videre til din kollega. Hvis denne ikke har tid til at behandle grisen, og du har, så løser du opgaven.
  • Hvis du ser et foderanlæg, der drysser, noterer du, hvor det er og giver infoen videre til din kollega.
  • Ser du en kastning i drægtighedsstalden, markerer du soen, så den er nem at finde for din kollega
  • Ser du en hangris, der ikke er blevet kastreret, markerer du den op og deler infoen om, hvor den går med din kollega
  • Hvis din chef ikke har haft øje for, at din kollega ser trist eller slidt ud, giver du din chef info om dette.

Jo flere øjne, jo bedre resultater

Hvem ved, om ikke dine kollegaer kommer med info til dig. Alle ovennævnte situationer kan der naturligvis bygges yderligere på, så de viser mere om, hvordan I kan arbejde med dette hos lige netop jer.       

Husk på, at jo flere øjne, der ser på grisene og anlægget, jo hurtigere reaktion, og ad den vej bedre resultater.

Derfor: Tag ”Allemandsansvar”. Hvis I synes det er en svær ting at få italesat, kontakt da en proces rådgiver, for problemer går sjældent over ved ikke at tale om dem.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle