Tag kritiske briller på: Afliv ikke-salgbare grise tidligt
Grise med større brok eller andre skavanker skal i en sygesti, som er indrettet efter gældende regler.

Af Rie Krukow, svinerådgiver, LMO

Er du sikker på, at alle grise i din stald alle er salgbare?

Spørgsmålet er opstået efter flere snakke med kunder, hvor vi har drøftet, hvornår en gris er transportegnet – og dermed salgbar. Vores snakke har primært omhandlet brokgrise og grise med halebid eller ørebid, men grise med flere slags skavanker kan erklæres uegnet til transport.

Seges har udarbejdet flere foldere med både billeder og forklaringer, som alle, der passer grise, bør kende.

Folderne kan downloades på svineproduktion.dk

Hvad kan du gøre i praksis?

I vores snak med producenterne forsøger vi ofte at vende snakken væk fra den umiddelbare frustration som ovenstående afføder, og til, hvordan I undgår at udlevere grise, der ikke er transportegnede.

Vi drøfter derfor hvilke praktiske tiltag, I kan lave, for at undgå at udlevere ikke transportegnede grise.

Når en gris erklæres uegnet til transport, er der ofte kun en udvej – nemlig at aflive grisen, og det gode spørgsmål er så, om problemet kunne være opdaget tidligere i grisens liv?

Svaret er nok både ja og nej, men jeg er ret sikker på, at nogle af de ikke transportegnede grise kunne være opdaget tidligere – og enten behandlet i tide eller aflivet i tide.

Jeg anbefaler ofte mine kunder, at de sætter fokus på, at grise med større brok eller andre skavanker skal i en sygesti, som er indrettet efter gældende regler, og at der skal ryddes op i sygestien –  mindst en gang ugentligt – så hospice-tilstande ikke opstår.

Oprydningsrunde

Når I sætter ekstra fokus på at aflive grise, skal I have med i tankerne, at medarbejderne altid arbejder for at holde dødeligheden så lav som muligt – så øvelsen skal gennemføres med stor respekt for jeres medarbejderes indsats.

Jeg vil anbefale, at det er enten ejer eller driftsleder, der gennemfører oprydningsrunderne, og at I har en åben snak om hvorfor I afliver grise.

Risikoen for, at der går grise i staldene, som ikke er transportegnede, minimeres ved denne øvelse, og jeres brug af sygestier kan optimeres og dermed benyttes til grise der kan komme sig efter behandling og blive solgt.

Kan det betale sig?

Kan det så betale sig? Ja, det mener jeg bestemt.

  • De grise, der ikke er salgbare, er for dyre at huse. De optager plads og er alt for dyre at fodre på. Find de kritiske briller frem og afliv de ikke salgbare grise i tide.
  • Både du og dine medarbejdere får mere ro i maven i forhold til diverse kontroller og godkendelse til transport – og ro maven giver en bedre hverdag.

Min anbefaling er derfor, at I sætter gennemgang af grisene i system. I sikrer derved, at syge grise sættes i sygesti, og at I får ryddet op – i både almindelige stier og sygestier.

Jeg er overbevist om, at øvelsen vil medføre relevante snakke løbende og sikre, at grisene i stalden er salgbare.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle