Test gav renere stald-luft og lavere foderforbrug
Jørgen Christensen, Roslev, har i to hold slagtesvin testet tilsætningsstoffet Devigain. 

Kan en procent Devigain tilsat foderet gøre en forskel? Noget tyder på det:
Ser man på e-kontrollen, viser den et foderforbrug for de to hold på 2,58 mod 2,64-2,70 i foregående hold. 
Gyllen leveres til biogasanlæg, og her blev gyllens indhold af ammonium-N målt til over seks procent, hvor det normale er mellem fire og fem procent. 
Jørgen Christensens medarbejder, der også hedder Jørgen Christensen, erfarede, at staldluften blev markant bedre med Devigain i foderet.  
»Vi oplevede, at Devigain gjorde en forskel for vores produktion og for miljøet«, lyder det fra ejeren Jørgen Christensen, der fik Devigain tilsat til færdigfoderet i de to hold med tilsammen 4.000 slagtesvin, han producerede i sidste halvdel af 2018. 
Tilsætning af Devigain til færdigfoder koster mellem fem og seks kr. pr. 100 kg foder. Med et forbrug pr. hold på 425 ton foder er det en udgift på 25.000 kr. pr. hold. 
»Udgiften går nok lige op med nedgangen i foderforbruget, men så har vi gevinsten på staldlugten og på ammonium-indholdet i gyllen«, forklarer ejeren. 
Hvis han var hjemmeblander, ville det kun koste omkring to kr. pr. 100 kg at tilsætte Devigain. 

Mindre soja

Devigain virker ved at binde de frie aminosyrer til sukkermolekyler. Derved frigives aminosyrerne først i tyndtarmen mod normalt i mavesækken. 
Det øger udnyttelsen af aminosyrerne, og betyder, at indholdet af sojaskrå kan reduceres markant. 
SvineXperten gennemførte i 2015/16 forsøg med Devigain i to slagtesvinebesætninger. 
»Vi så et fald i foderforbruget, selv om forsøgsfoderet lå på 14 procent råprotein mod 15,9 procent i kontrolfoderet«, fortæller Mogens Bækgaard, SvineXperten. 
Forsøgsfoderet indeholdt 14,3 procent sojaskrå mod 20,0 i kontrolfoderet. Mogens Bækgaard forklarer gyllens høje N-indhold med, at grisene har haft lavere vandoptagelse, fordi de skulle udskille mindre protein gennem urinen.
»Hvis ikke Devigain virkede, ville vi have set et markant fald i tilvækst og kødprocent«, fortæller Mogens Bækgaard. 
Jørgen Christensen oplevede heller ikke, at daglig tilvækst, kødprocent eller f.eks. antibiotikaforbrug var påvirket af Devigain. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle