Tican får overskud på 49 mio. kr.

Tican: Rusland er årsag til svært år for fersk kød, men der er god udvikling i forædlingen.

Ticans omsætning gik 108 mio. kr. frem og landede på 5,2 mia i årsregnkabet 2013/14, meddeler selskabet.

Resultatet af ordinær primær drift udgør 72 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 47 mio. kr. i forhold til året før.  Årets resultat bliver 49 mio. kr. mod 100 mio. kr. året før.

Det lavere resultat henføres alene til betydelige udfordringer i ferskkødsdivisionen som følge af den russiske embargo. Resultatet betegnes som ikke tilfredsstillende.

Tican øgede slagtningerne med to procent, og der er således slagtet 1,9 mio. svin i det afsluttede regnskabsår.

Ticans bestyrelse indstiller til generalforsamlingen en samlet restbetaling på 90 øre pr. kg for svin og 80 øre pr. kg for søer.  Af dette års restbetaling for svin foreslås 15 øre pr. kg henlagt til andelshavernes personlige A-konti i selskabet, hvilket har været konsolideringspolitikken i Tican igennem flere år. Den del af a-kontiene, som har været bundet i 6 år, foreslås samtidig udbetalt sammen med den kontante restbetaling.

”Årets resultat er ikke tilfredsstillende, og vi føler os selvfølgelig hårdt ramt af udefra kommende forhold. Virksomheden er generelt set godt kørende, og strategien fortsætter med at levere forbedringer.  Så det er da rigtig træls at konstatere, at en russisk embargo kan ramme os så hårdt, at man næsten ikke kan se de gode resultater, vi trods alt også har opnået, ” siger adm. direktør Ove Thejls.

 ”Det har været et hårdt år for Tican, og samtidig er den forventede prisstigning på slagtesvin jo udeblevet”, siger formand Jens Jørgen Henriksen.

”Selv om foderpriserne også har været faldende, ændrer det ikke ved, at det samlet set har været et meget skuffende år for producenterne. På trods af at indtjeningen i Tican har været presset, indstiller vi en restbetaling, der matcher markedet. Det trækker på den frie egenkapital i år, men Tican er grundlæggende en robust virksomhed. Trods et år med modgang, har der været meget fokus på omstilling og effektiviseringer, så konkurrenceevnen forbliver intakt”, siger han.

Faktaboks

Årsregnskab 2013/2014 - 2012/13:

Omsætning, mio. kr: 5.158 - 5.051

Resultat af ordinær primær drift, mio. kr.: 72 - 119

Årets resultat, mio. kr.: 49 - 100

Balancesum, mio. kr.: 1.983 - 1.840

Egenkapital, mio. kr.: 577 - 660

Antal andelshavere: 277 - 289

Antal medarbejdere: 2.297 - 2.188

Emneord ruslandskrise

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle