Tjek dit drægtighedsskema

Hvis drægtighedsskemaet bruges jævnligt, vil der være styr på, om der pludselig kommer flere omløbere i en periode samt, hvornår de løber om. Det viser også, om der er regelmæssige eller uregelmæssige omløbninger. Det giver mulighed for målrettet indsats på problemstillingen.

Af Jette Sandager,
Svine- og Ledelsesrådgiver • VKST Husdyr & Miljø

Drægtighedsskemaet i styringsprogrammerne er et nyttigt redskab til viden om reproduktion og holdstyring.

I nedenstående tabel har jeg taget et uddrag fra et drægtighedsskema der viser, hvor meget ugeholdene svinger i en given periode.

Tabel 1 viser et udsving i totale løbninger fra 17 som det mindste og 33 som det største. Det er et spring på 16 søer og gylte, der skal i farestalden.

Planen er, at der skal løbes 25 - 26 søer og 5 – 6 polte om ugen. Det lykkes at holde planen for søerne i 50% af ugerne. Antal polteløbninger bliver kun overholdt i 2 ud af 10 uger. Det gør det svært at få løbet poltene i den rigtige alder, og at holde en planlagt udskiftningsstrategi.

Antal faringer svinger fra 15 til 31. Ud over at det er svært at planlægge flowet i farestalden, så giver det også stor forskel i antal fravænnede grise. Problemet flyttes derfor helt fra løbeafdelingen til slagtesvinestalden. Udsvinget i dette tilfælde er mellem 225 og 465 fravænnede grise. Det ene hold kan ikke fylde klimastalden og det andet kan ikke være der. Klimastyring og fodring kan blive en stor udfordring, når der er 240 grise til forskel i de to klimastalde.

Løbegruppe

Søer

Gylte

Tot

Far

18

26

4

30

26

19

20

5

25

21

20

15

2

17

15

21

25

2

27

23

22

21

4

25

23

23

16

9

25

21

24

21

5

26

22

25

22

11

33

31

26

21

4

25

23

27

19

1

20

18

Tabel 1

Endvidere kan man se i hvilke uger søerne løber om, registreres tomme, har kastet eller bliver sat ud. Det vil sige, at hvis dette skema bruges jævnligt, vil der være styr på, om der pludselig kommer flere omløbere i en periode samt hvornår de løber om. Det viser også om der er regelmæssige eller uregelmæssige omløbninger. Det giver mulighed for målrettet indsats på problemstillingen. I modsætning til ugemanagement og P-rapport så er denne rapport mere detaljeret og på enkelt-so niveau.

På de følgende sider i analysen er det de enkelte søer der vises. Det giver et hurtigt overblik over alder på de søer, der har været en hændelse på, hvor mange spildfoderdage det har givet, og hvad hændelsen på den enkelte so har været. Søerne er sorteret så de passer til løbeholdene på side 1 i analysen.

Generelt er det en analyse, der beskriver reproduktionen i besætningerne, uden at der skal gøres andet end at indberette daglige data. Den er overskuelig og nem at bruge. Det er en analyse, der giver et øjeblikkeligt indblik i reproduktionsresultaterne.

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle