Tjek jævnligt om grisene har pcv2-smitte, før de vaccineres
Circovirus-infektion i soholdet kan koste på produktiviteten hos vækstgrisene. Det er vigtigt af og til at undersøge, om der er pcv2-smitte i grisene, inden de vaccineres, og især hvis der er symptomer hos vækstgrisene.

Af Michael Agerley, dyrlæge, Porcus

Porcine Circovirus Type 2 (pcv2) blev først fundet i Canada i 1991 og spredte sig derfra til Europa, hvor man oplevede de første udbrud i 2001 og de efterfølgende år.

Da Circovirus først ramte den danske svineproduktion gav det meget høj dødelighed hos vækstgrisene i besætningerne.

Sygdommen blev dengang kaldt pmws. Sidenhen er der kommet vacciner til, og det virker, som om infektionen knap er så alvorlig, som da den først kom til landet.

I de seneste år er der opstået nye stammer af pcv2, men det ser ud til at de vacciner, vi har, stort set stadigvæk er dækkende. I mange lande vaccineres nu 100 procent af alle pattegrise mod pcv2, mens kun ca. 70 procent af alle grise bliver vaccineret i Danmark.

De resultater, der er opnået ved vaccination mod pcv2 i Danmark, er ca.:

  • 2 procent lavere dødelighed
  • Plus 50-100 gram i daglig tilvækst
  • Lavere foderforbrug på 0,1 Fe pr. kg tilvækst

Samlet kan besparelsen ved at pcv2-vaccinere grisene derfor være over 30 kr. pr. gris, og pcv2- vacciner fås nu helt ned til 5 kr. pr. dosis.

Effekten af vaccination afhænger af, hvor stort smittetrykket er i besætningen.

For at få fuldt udbytte af pcv2-vaccinationen er det vigtigt, at smittetidspunktet først undersøges ved en række blodprøver i besætningen. I mange besætninger vil vaccinationstidspunktet skulle ligge fra 21-35 levedøgn. Der skal vaccineres mindst 14 dage, før grisene møder smitten.

Problemer med vækstgrise trods vaccination

Det seneste år har vi i flere og flere besætninger oplevet problemer med pcv2 hos vækstgrisene på trods af vaccination i 21-35 dages alderen.

Vi har oplevet stigende dødelighed, større tendens til mavesår, flere utrivelige grise og faldende tilvækst og stigende foderforbrug i disse besætninger.

Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at grisene var blevet smittet med pcv2 inden vaccination, altså meget tidlig smitte inden vaccinen kan nå at dække.

Smitten kommer ofte fra søerne, der kan have pcv2-infektion uden de store symptomer, men alligevel videregive smitte til grisene i farestalden. Pattegrise, der bliver smittet, udskiller pcv2-virus ca. 14 dage senere. Derfor kan man let flytte smitten rundt i farestalden, hvis der byttes grise hele vejen op til fravænning.

Endvidere trives pcv2-smitten fint i ”klima containere”, der ikke køres alt ud - alt ind.

Vaccineres der samtidigt lidt sent i klimastalden, kan en relativt stor procentdel af grisene nå at blive smittet og syge, inden de vaccineres, og så virker pcv2-vaccinationen ikke fuldt ud.

Bedrift: Vaccination gav besparelse på 29 kr. pr. slagtesvin

I en nordjysk klima og slagtesvineproduktion fandt vi pcv2-infektion på grisene ved indsættelse i klimastalden. Vi kunne samtidigt måle meget høje virus-værdier på grisene allerede fire uger efter indsættelse i klimastalden, som er tegn på at vaccinationen ikke dækkede.

Vi fik sat et pcv2-vaccinationsprogram i værk på søer og polte. Efterfølgende fulgte vi op med nye prøver på indsatte klimagrise, der nu var helt negative for pcv2-virus.

Der er nu i produktionen slagtet grise i seks måneder, som vi ved var frie for pcv2 på vaccinationstidspunktet. Sammenligner vi produktionsdata fra de seneste seks måneder med de forrige seks måneder er dødeligheden faldet med 0,5 procent, foderforbruget er faldet med 0,13 Fe pr. kg tv, og tilvæksten er steget med 72 gram pr. dag (fra 985 gram pr. dag til 1.057 gram pr. dag).

Ændringen i produktivitet gav en besparelse pr. slagtesvin på 29 kr., fordelt på 3,4 kr. i mindre døde, 18,7 kr. i sparet foder, og 6,6 kr. i højere slagtevægt.

Hvorfor virker vaccination ikke altid?

I udlandet er der kommet mere fokus på denne problematik, og der er to ledende teorier på, hvorfor det sker.

Den første er, at de nye pcv2 stammer let smitter soholdet og kommer ind via poltene. Den anden teori er, at søerne især i større sohold mister deres immunitet over tid, og så kan pcv2 virus begynde at smitte rundt mellem søerne. Årsagen er mindre vigtig, da løsningerne er de samme.

Det er vigtigt af og til at undersøge, om der er pcv2-smitte i grisene, inden de vaccineres, og især hvis der er symptomer hos vækstgrisene.

Pcv2-vaccinationen er ikke billig, men er med til at sikre en høj produktivitet hos vækstgrisene.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle