Tre gode råd til indretning og brug af sygestier
Langt de fleste kan fremvise sygestier, der lever op til kravene, men der kan være forskel på, hvor godt de fungerer og anvendes.

Af Kirsten Kyndesen, svine- og miljørådgiver, Bornholms Landbrug & Fødevarer

Lovgivningsmæssigt skal sygestier til grise leve op en række krav. Der er krav til areal, trækfrit lejeareal med blødt leje samt varmekilde og mulighed for afkøling.

Langt de fleste kan fremvise sygestier, der lever op til kravene, men der kan være forskel på, hvor godt de fungerer og anvendes.

En korrekt indrettet og brug af sygestier forbedrer dyrenes velfærd og chancen for at få dyrene gennem deres sygdomsforløb.

1. Halmbræt og tyk lag strøelse

Et blødt leje i form af en gummimåtte er således som oftest en nem løsning, men ikke altid den optimale. Den kan anvendes til hurtigt at etablere en ekstra sygesti ved behov. 

De sygestier, vi erfarer har den bedste funktionalitet, er stier med halmbræt og et tykt lag strøelse som blødt leje, idet det giver et lejeareal, hvor dyrene har lyst til at ligge.

Til smågrise og slagtesvin desuden en tæt overdækning med en god nedadbukket kant og minimum til smågrisene en varmelampe placeret i overdækningen.  

Flere søer overlever - nu laveste sodødelighed siden år 2000Svin Torsdag 21. juni 2018 · 09:34

2. Strategi for anvendelse

En ting er at have funktionelle sygestier, noget andet er at få dem anvendt korrekt. Derfor skal alle besætninger have en strategi for håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

Strategien skal klart definere, hvordan syge og tilskadekomne dyr skal håndteres, herunder hvilke dyr der skal flyttes til en sygesti og behandles.

Af strategien skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for overvågning og håndtering. Strategien skal være klart beskrevet og bekendt for alle i besætningen.

3. Hæng sygejournal over sygestien

Det anbefales, at anvende sygejournaler ophængt over sygestierne.

Det giver et godt overblik og er med til at øge fokus på dyrene opstaldet i den enkelte sygesti: . Hvornår er dyret indsat, hvornår er det behandlet, er der effekt af behandlingen etc.

Vi ser primært sygejournaler i forbindelse med sygestier til søer, men det er lige så oplagt at anvende i stier til smågrise og slagtesvin. For fokus skal jo være det samme.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle