Tre gode råd til at tjene 20 kr. mere pr. slagtesvin
Relativt små ændringer på dødelighed, foderforbrug og slagtevægt kan øge dækningsbidraget med 20 kr. pr. slagtesvin.

Af Bjarne Knudsen, konsulent, SvineRådgivningen

I den nuværende højkonjunktur ser jeg dækningsbidrag i niveauer, jeg aldrig tidligere har set.

Det betyder også, at der ikke kræves så store forbedringer i nøgletallene for at øge dækningsbidraget med 20 kr. pr. slagtesvin. Tabellen herunder viser hvor meget.

Tabel 1. Ændring der skal til for at øge dækningsbidraget med 20 kr. pr. slagtesvin

Døde og kasserede: - 2,1 procentpoint
Foderforbrug: - 0,14 FEsv pr. kg tilvækst
Slagtevægt (netto): + 5-6 kg

 

Hold dødelighed lav med tør, opvarmet stald

Indsættelse i en ren, tør og opvarmet stald er den bedste garanti for at holde dødeligheden lav.

Stalden skal tørres ud ved 30 grader med en varmekanon. Der skal bruges 0,4 liter olie pr. kvadratmeter stald, og gulvtemperaturen skal være minimum 22 grader, når grisene indsættes.

Alt for mange steder ser jeg sygestier, hvis eneste forskel til en normal sti er, at der er lagt en gummimåtte ud på spalterne. Stierne ligger i et koldt hjørne af stalden, og som oftest har grisene svinet på måtten.

Sådanne stier redder ingen grise. Der mangler en overdækning og en hældning på det faste gulv, så fugt kan løbe af. Benyt højkonjunkturen til at få det fixet.

Begræns foderspildet

For at sikre et lavt foderforbrug skal foderspild begrænses.

Nogle steder har grisene for svært ved at følge en stejl foderkurve, og der bliver for store levninger. Det giver synligt foderspild, da grisene går meget til og fra krybben. Desuden er det starten på at fodre grisene i stå.

Det kan derfor være bedre at bruge lidt længere tid om at nå maksimum, så færre ventiler skal reguleres meget ned. Til gengæld er det vigtigt at grise, som har slikket krybben på 10 minutter, sættes 2 kg frem på kurven, så de kan udnytte deres vækstpotentiale.

Optimal slagtevægt

Det gode bytteforhold mellem kød og foder har betydet, at mange hen over efteråret har øget slagtevægten betragteligt.

Den optimale slagtevægt har for Danish Crown ligget på 92-93 kg, mens den har været et par kg højere for Tican. Det er dog vigtigt at understrege, at staldudnyttelsen og dermed dækningsbidraget pr. stiplads bliver forringet, hvis man øger omgangstiden med en uge for at nå den høje slagtevægt.

Det rigtige er i stedet at øge slutfoderstyrken til 3,2 – 3,4 FEsv pr. dag, beholde hurtigløberne en uge mere i stalden og tømme den som normalt.

Lige nu har slagterierne meldt en sænkning af vægtgrænserne ud. Det betyder, at den optimale slagtevægt for begge slagterier falder til 90-91 kg.

Det kan nogle steder være med til at give lidt luft i forhold til miljøgodkendelsen, så man er klar igen efter nytår, når vægtgrænserne normaliseres.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle