Tre landmænd: Kun lille forskel på Topigs Norsvin og andre

Tilvækst, kødprocent og foderforbrug ændrer sig kun marginalt ved overgang til Topigs Norsvin genetik.

Tre slagtesvineproducenter fortalte på et Topigs Norsvin webinar for nylig om deres erfaringer med at skifte til Topigs Norsvin.

Overordnet set havde ingen af de tre mærket stor forskel.

Bjarke Martensen producerer årligt 18.000 slagtesvin på basis af egne søer og pegede på en lidt højere kødprocent med Topigs Norsvin. Som Tican-leverandør var han dog udfordret af en meget høj slagtevægt, som var med til at gøre en sammenligning vanskelig.

Jesper Budolfsen producerer selv godt 30.000 smågrise og leverer 10.000 slagtesvin. Han kunne heller ikke se stor forskel på sin effektivitet sammenlignet med dengang, han havde DanBred-genetik.

»Måske lidt højere kødprocent i dag«, bemærkede han.

Christian Nielsen leverer 17.000 slagtesvin på baggrund af smågrise indkøbt hos Jesper Budolfsen.

Han mente overordnet heller ikke, at der var stor forskel i forhold til tidligere, men pegede dog på, at kødprocenten og dødeligheden nok begge var faldet lidt.

Færre levendefødte

Bjarke Martensen og Jesper Budolfsen blev spurgt til deres erfaringer med kuldstørrelsen.

Begge fortalte, at de var faldet omkring to levendefødte pr. kuld efter skiftet fra DanBred til Topigs Norsvin.

Jesper Budolfsen fortalte, at han samtidig med at være faldet to levendefødte pr. kuld, havde fastholdt eller endda øget fravænnede pr. årsso lidt, fordi dødeligheden i farestalden var faldet fra et højt niveau til et niveau under otte procent.

»I dag sælger vi lige så mange grise ud af stalddøren, som dengang vi fik fire-fem levendefødte mere pr. årsso«, fortalte Jesper Budolfsen.

Han oplevede, at Topigs Norsvin grisene var meget levedygtige og tilmed lette at passe.

Hos Bjarke Martensen var effektiviteten uændret omkring 33-34 fravænnede pr. årsso. Dødeligheden var nu under 10 procent før fravænning.

»Vi får født lige så mange kg pattegrise som før. De er blot fordelt på færre grise og dermed lettere at passe«, lød det.

Erfaringerne fra de tre slagtesvineproducenter kan tages som udtryk for deres umiddelbare indtryk af effektiviteten sammelignet med deres tidligere anvendte genetik.

Faktaboks

Slagtesvine-webinar

  • Tre danske slagtesvineproducenter fortalte om deres erfaringer med Topigs Norsvin.
  • Alle søer var TN 70 krydset med dansk duroc.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle