Ugen på spidsen: Overvej rug til dine svin

Rug har haft et blakket ry som grisefoder. Men hvorfor?

Både fra praksis og for forsøgsverdenen er der grønt lys for at bruge mere rug til både søer og slagtesvin.

Og for nylig kaldte økonomikonsulent Per Kristensen, Patriotisk Selskab, hvede for en skodafgrøde i LandbrugsAvisen, så også fra den side er der opfordring til at se på alternative afgrøder.

Rug har hidtil haft et lidt blakket ry som svinefoder. Husker man 25-30 år tilbage, så havde hvede faktisk lidt samme status.

»Mine søer bliver syge af hvede. De får kun byg,« lød det af og til.

Det kan man trække på smilebåndet af i dag, men spørgsmålet er, om ikke det er på tide, vi ændrer indstilling til rug.

Seges Svineproduktion har undersøgt 60 procent rug til drægtige søer og 35 procent til diegivende søer. De fandt ingen forskel i forhold til en byg/hvede-fodring.

For nylig besøgte jeg en slagtesvineproducent, der avlede og fodrede alt det rug op, han kunne dyrke. Han foretrak faktisk rug fremfor hvede, fordi det begrænsede foderoptagelsen hos de store slagtesvin en smule og gav lidt mere ro i stierne.

Meldrøjer kan stadig være et problem, men med hybridsorter, fokus på dyrkning og at undgå overdreven kørsel i marken, så lyder erfaringen, at problemet er til at overse.

Når rug er billigere at dyrke og tit yder fuldt ud - eller mere end hvede - så synes jeg ikke, der er så meget at betænke sig på.

Dyrk mere rug!

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle