UV-lys mod bakterier skal nu afprøves i danske grisestalde

Foreløbig er der i laboratorieforsøg påvist et stort potentiale for at bruge UV-lys mod bakterier, og samtidig vil lyset øge mængden af vitamin D3 i grisene.

Ultraviolet lys i svinestalde skal begrænse sundhedsskadelige mikroorganismer og sikre sundere grise med behov for mindre antibiotika.

Foreløbig er der i laboratorieforsøg påvist et stort potentiale for metoden, og nu skal den udvikles og afprøves på forsøgsgården ved Foulum og senere i to grisebesætninger. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Udviklingen af teknologien får således støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Landbrugsstyrelsen.

Udvikllingen af teknolgien er samlet i et nyt projekt, som skal udvikle og afprøve et kombi-lys, der har navnet "direct intelligent light", forkortet diltm.

Lyset i diltm-armaturet består af synligt lys samt en specifik sammensætning af uva, uvb, og uvc-lysbølger, som kan minimere bakterier og virus i staldmiljøet.

Bedre dyrevelfærd for både små og store grise

Færre bakterier og virus i staldene vil give flere sundere grise.

Grisene vil nemlig have mindre brug for antibiotika, så risikoen for at udvikle resistens falder.

”Samtidig forventer vi at styrke grisenes immunforsvar, da diltm vil øge mængden af naturlig vitamin D3 i grisene. Pattegrise mangler typisk D-vitamin og vil fremover kunne få det fra lyskilden og gennem soens mælk.

Vores beregninger viser, at dødeligheden blandt pattegrise vil falde 12 procent, mens den hos smågrise og de større svin vil falde henholdsvis 6 og 11 procent over 3 år,” forklarer projektleder Jaap Boes.

Effekten bliver testet og målt

De første forsøg i et laboratorium har vist, at der er et stort potentiale.

Forskerne fandt en tydelig reducerende effekt, når de målte, hvor mange bakterier og virus der var tilbage efter brug af UV-lys.

Næste skridt er afprøvning på Aarhus Universitets forsøgsgård i Foulum, hvor der er gode muligheder for at måle effekten og få data.

På den måde kan Farmer-Light Holding finjustere antallet af lamper, lysets styrke samt afstanden imellem lamperne og til grisene, når de udvikler og producerer diltm .

I projektet deltager også Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik, som er eksperter i at måle lyskilders effekter og regne på den optimale opsætning og energiniveau.

Test i to besætninger

Til sidst bliver løsningen testet på smågrise og søer med pattegrise på to svinegårde, hvorefter de vil blive demonstreret for interesserede landmænd, dyrlæger mfl.

Forsøgene skulle gerne - udover et væsentligt lavere strømforbrug - vise lavere sygdomsforekomst, mindre medicinforbrug og væsentligt reduceret dødelighed.

Københavns Universitet måler antallet af forskellige bakterier og virus på grisenes hud, på inventaret og i luften, mens Aarhus Universitet blandt andet måler mængden af naturlig vitamin D3 i grisene og koordinerer de eksperimentelle studier med grise.

I processen deltager også ACO Funki, som skal give input ud fra deres erfaringer med at bygge og indrette svinestalde.

”Vi glæder os til at udbrede diltm hos de danske svineproducenter og vurderer, at 10 procent af de største svineproducenter vil tage løsningen i brug, og det svarer til cirka 20 procent af de danske svin,” vurderer Jaap Boes.

Faktaboks

Fakta om projektet

  • Projekts navn: UVIBA. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt
  • Projektperiode: 1. januar 2021 til 30. juni 2024
  • Projektdeltagere: Farmer-Light Holding, ACO FUNKI, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet
  • Bevilget støtte: 11,44 mio. kr.
  • Projektleder: Farmer-Light Holding

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle