Vær klar til den næste HACCP-kontrol af foderet
Reglerne omkring HACCP har været gældende i mere end 5 år efterhånden, så det bør være på plads. Det nytter derfor heller ikke at diskutere rimelighed af reglerne eller hævde uvidenhed overfor kontrollanterne, når kontrollen viser, at ikke tingene er i orden.

Af Jes Callesen, SvineRådgivningen
En af vores landmænd havde fået varslet et foderkontrolbesøg vedr. den HACCP- registrering han har. Han tilsætter myresyre i vådfoderet. Ved besøget er fokus primært rettet på brugen af det tilsætningsstof, som indgår i HACCP- registreringen, men der bliver også skelet til om andre forhold er i orden. Jes Callesen besøgte ham et par dage før kontrolbesøget, for at gennemgå de vigtigste forhold.

Der skal altid foreligge en skriftlig risikovurdering og arbejdsplan for tilsætningsstoffet i HACCP- registreringen (se foto 1). Arbejdsplanen er tilpasset den enkelte bedrift og beskriver håndtering og kontrol af tilsætningsstoffet fra modtagelse til det ligger i krybben – herunder:

Foto 1: Risikovurdering og arbejdsplan skal være skriftlige. ​​​​​​

 

 

 

  • Modtagekontrol – kan gøres meget simpelt. Tjek varen ved ankomst, skriv dato og initialer på følgesedlen, gem følgesedlen i en plastikboks (se foto 2 og 3).

Foto 2:  Følgesedler (øverst til venstre) med navn og initialer, samt langtidsarkivering i plastbokse (nederst til højre). Følgesedler skal gemmes i 5 år.

 

Foto 3:  Følgesedler med navn og initialer (dokumentation for modtagekontrol).

 

  • Dosering – løbende kontrol af myresyredosering er også nemt gjort: Sæt en streg med dato på palletanken ved væskeoverfladen ved ibrugtagning og aflæs vandforbrug på vådfodercomputeren. Fx 2 uger senere sæt en ny streg og dato, og aflæs igen vandforbrug i vådfodercomputeren. Vurdér forbruget af syre og divider med forbruget af vand i perioden (14 dage) og beregn doseringen af myresyre. Sammenhold med den forventede dosering. Skriv det hele direkte på palletanken. Tag et foto af dine notater (se foto 4), når palletanken er tom og gem en udskrift i plastboksen med følgesedler (så er det hele samlet og uden brug af ringbind). Når først du har gjort det én gang er det nemt.

Foto 4:  Palletank med notater (dokumentation for doseringskontrol)

  • Det er vigtigt at skrive i arbejdsplanen, hvad du gør – og GØRE, hvad du skriver. Med andre ord, hvis du skriver at du vil kontrollere doseringen af myresyre 1 gang om måneden, så forventes det at dine notater også dokumenterer at det sker.

Reglerne omkring HACCP har været gældende i mere end 5 år efterhånden, så det bør være på plads. Det nytter derfor heller ikke at diskutere rimelighed af reglerne eller hævde uvidenhed overfor kontrollanterne, når kontrollen viser, at ikke tingene er i orden. Hvis du ved med dig selv at HACCP- reglerne ikke helt er overholdt, så vær proaktiv - sæt dig ind i reglerne FØR du får kontrolbesøg. Det er langt mere konstruktivt at vise, at du fremover får styr på tingene, selvom tingene bagud måske har været mangelfulde.

 

Faktaboks

HACCP

  • HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points.
  • Lovgivningen stiller krav om, at fodervirksomheden har skriftlige procedurer, der er baseret på HACCP-principperne.
  • Når virksomheden laver sit HACCP-system, skal virksomheden undersøge alle trin i produktionen efter HACCP-principperne.
  • Virksomheden går alle trin igennem, til de når til trinnet, hvor slutproduktet forlader virksomheden.
  • I hvert trin skal virksomheden finde de risikofaktorer, der kan forårsage risici for dyr og den endelige forbruger.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle