Vær omhyggelig med udvælgelse og management af gylte
For at bevare en sund produktion, er det vigtigt at bruge energi på at udvælge de rigtige polte.

Nye studier tyder på, at miljøet omkring gyltene fra pattegris til so har stor betydning for deres performance som so.

Det skriver netavisen Farmers Weekly, som har fået Andrew Palmer and Pat Loten fra den engelske brancheforening AHDB Pork til at komme med nogle råd herom.

Udvælgelse

Man skal bruge to en halv gange flere polte, end det antal søer der skal udskiftes. Altså, skal 100 søer udskiftes, skal der være 250 polte til start. På den måde sikrer man sig, at der er nok gylte til slut, når man gennem tiden fravælger polte.

Tjek disse nøgleparametre allerede når den kommende polt er pattegris:

 • Minimum 14 fungerende patter
 • God kropsbygning
 • Kommer fra en so med gode reproduktionsegenskaber: Antal fødte og antal fravænnede arves
 • Har en fødselsvægt på over et kilogram, og er stræk som pattegris

Ved fravænning kan man fravælge yderligere og beholde dem, som:

 • Har en vægt på minimum fem kg ved 21 dage og minimum syv kg ved fravænning (dog kan dette være mindre i sommermåneder)
 • Har en god kropsbygning, og ikke har f.eks. brok, dårlige ben og ryg.

Den sidste selektion bør laves ved 140 dage eller 90 kg:

 • God kropsbygning: Ben, vulva, bevægelse og generelt udseende
 • Væksthastighed og fedtlag. 

Fodring af sopolte

Sopolte kan fodres som de resterende ungsvin indtil 80 kg, herefter bør de fodres separat, så væksthastigheden, fedtdepoter og knoglevækst bliver kontrolleret korrekt.

En vigtig del af fodring til sopolte er calciumfosfat, da det giver stærke knogler og gode vækstrater.

Tre uger før de sættes ind i produktionen og de er over 140 kg, bør de få ad-libitum fodring, så der kommer et reproduktions flush. Det medfører frigivelse af flere æg, samt øger kvaliteten af de æg der frigives. 

Kontrol af gyltens udvikling

Godt management af polte og gylte, vil optimere deres holdbarhed som so ved at reducere i antallet af søer slagtet før tredje læg.

Ved at holde styr på ændringer i performance over tid, kan man finde ud af, hvad der virker bedst i ens besætning, i forhold til management og miljø. Derudover kan det give en tidlig advarsel, hvis ydelsen er ved at falde.

Man bør overvåge følgende hos gylte:

 • Fødselsvægt over et kg
 • Ensartethed af ben og generel kropsform
 • Fravænningsvægt på syv kg
 • Inseminering ved 220-240 dage, vejende 140-150 kg og med 18mm rygfedt
 • Drægtighedsprocent på 95
 • Faringsprocent på fem procent mere end søerne
 • Antal levendefødte bør være en unger søernes gennemsnit

 

Før indsætning

Før sopoltene indsættes i besætningen som avlssøer, bør de veje 135-170 kg, være mellem 220 og 270 dage og have et huld på 3-3,5 når de insemineres.

Hvis man bruger gestagen/progesteron til at kontrollere østrus, kan man opnå at over 90 procent af sopoltene er i cyklus fem til syv dage efter man stopper, ved at:

 • Sikre sig sopolten allerede er kønsmoden ved protokollens start
 • Ikke starter protokollen mens sopolten er i østrus
 • Når man stopper med progesteron, skal sopoltene fodres ad-libitum og dagligt have kontakt til en orne.

Det er godt at træne sopoltene til at gå i de miljøer, de skal møde fremadrettet, så man reducerer stress og får en bedre og roligere insemination. Det kan være ved, at de går der, hvor de skal insemineres, undersøges for drægtighed og møder ornen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle