"Vi kan lide at passe grise og være ude - og så er økologi jo oplagt"
Efter at have arbejdet adskillige år med konventionel svineproduktion tog Niels Thing og Mogens Winther Andersen et valg om, at deres fremtid indenfor svineproduktion skulle være økologisk. Artiklen er fra arkivet og publiceret i fagmagasinet SVIN, juli 2018.

I adskillige år var Niels Thing ansat som driftsleder hos Mogens Winther Andersens far. Niels Thing havde ansvaret for 1.200 søer, mens Mogens Winther Andersen blandt andet stod for markbruget samme sted.

Det kunne de begge have fortsat med, men de kom til at snakke om mulighederne for at blive selvstændige. Denne mulighed var lettere, hvis de etablerede noget sammen, og samtidig satsede på økologi.

»Vi kan begge lide at passe grise og at være ude. Så er økologi jo et oplagt valg«, siger de begge.

I længere tid var Niels Thing sammen med sin hustru derfor på udgik efter en velegnet ejendom. I efteråret 2016 så de første gang den ejendom, de endte med at overtage i februar 2017.

Jord og bygninger lejer ægteparret ud til Krarup Landbrug I/S, som Niels Thing og Mogens Winther Andersen står bag.

Selvom mange mener, at der er god fremtid i økologi, var det svært at få finansieringen af gårdkøb og etablering af en økologisk produktion på 350 søer med 30 kgs smågrise på plads.

Alternative finansieringsformer blev overvejet, men det endte med en ret traditionel finansiering, der kom på plads med hjælp af Vækstfonden.

Da købet var på plads, kom der en travl tid med blandt andet etablering af hegn og rengøring af de to Nyborg Huse stalde, der rummer alle fravænnede grise.

Poltene blev indkøb i efteråret 2017, og i starten af januar 2018 kom de første faringer.

Mange regler

Midt i alt det praktiske arbejde var der et omfattende regelsæt, de to kommende økologer skulle lære at kende. Eller rettere fire regelsæt, for økologer skal både opfylde EUs økologiforordning, de danske økologiregler, Frilands regler og de krav, der ligger i ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’.

»Der er mange snore, man kan snuble over«, formulerer Mogens Winther Andersen, men begge understreger, at reglerne selvfølgelig skal overholdes, for ellers er der intet argument for merprisen.

De fremhæver desuden, at de kun har mødt en professionel og fair tilgang til reglerne fra de forskellige
kontrollørers side.

Øko-svineproducent: Næste fravænningshold får ingen zink i foderetSvin Torsdag 20. juni 2019 · 08:08

I hele opstartsprocessen har de fået rådgivning fra LVKdyrlæge, Laura Lundgaard Jensen, der også er deres besætningsdyrlæge i dag.

Godt fra start

Rent produktionsmæssigt er de to økologer kommet godt fra start, skønt de begge sukker efter normalt vejr.

»Efteråret var vådt, vinteren var kold, foråret sprang vi over, og vi gik direkte til en varm sommer «, lyder det fra Niels Thing.

Varmen er en udfordring, fordi søerne æder for lidt, og dermed producerer for lidt mælk. Nogle pattegrise lider under det, men alligevel er fravænningsvægten efter syv uger mellem 12 og 15 kg.

De er nu færdige med alle førstelægs faringer og kan konstatere, at de ikke har ydet faringshjælp en eneste gang. Til gengæld har gyltene trådt på lidt fl ere pattegrise, end de forventede. De håber, at søerne passer bedre på deres grise.

»Vi kan stort set ikke gøre noget ved de ihjellagte ud over at sørge for, at soen har det godt. Økologi er på soens præmisser«, konstaterer Mogens Winther Andersen.

Alligevel er de foran budgettet med hensyn til producerede smågrise. Det giver så den udfordring, at de enten skal sælge nogle få hundrede 30 kgs grise på et nærmest ikke eksisterende økologisk smågrisemarked, eller selv producere dem færdig til slagtning.

Dyrlæge Laura Lundgaard Jensen bemærker, at der stort set ikke er brugt antibiotika i besætningen. En enkelt so med ledbetændelse og en smågris med hjernebetændelse er det eneste, hun på stående fod husker.

»Det er ikke unormalt, at økologiske besætninger bruger under en procent af gult kort«, siger hun.

Smågrise uden diarré

Efter fravænning kommer grisene i stier med 20 i hver. De fodres restriktivt med vådfoder. For som
Niels Thing bemærker, er der intet, der hjælper mod diarré, som restriktiv fodring.

Det er for øvrigt en udfordring at få tilstrækkeligt protein i foderet.

»Vi vil gerne dyrke hestebønner og mere kløvergræs«, siger Mogens Winther Andersen.

Efter høst skifter de til tilskudsfoder og hjemmeavlet korn til smågrisene. De eksperimenterer også med
en særlig foderblander til søerne, som kan blande en individuelt tilpasset ration til hver so.

Faktaboks

Tidslinje

Før 2016: Niels Thing er ansat som driftsleder hos Mogens Winther Andersens far, hvor han passer 1.200 søer i indendørs produktion. Mogens Winther Andersen står for markbruget samme sted, og de to snakker om, at de begge gerne vil være selvstændinge og kunne tænke sig at få økologisk svineproduktion

2016: Niels Thing køber sammen med sin hustru en ejendom med 140 ha. Niels Thing og Mogens Winther Andersen  danner Krarup Landbrug I/S, som lejer jord og stalde på ejendommen

2017: Etablering af fare- og drægtighedsfolde til 350 økologiske søer. Smågrisestalden indrettes med udgangspunkti to Nyborg Huse stalde, der udvides med ekstra udeareal. Der indkøbes LY-polte i efteråret.

2018: Første faringer i januar. Der er i alt tre en halv mand til at passe besætningen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle