Vi ved hvordan grise skal passes – hvorfor bliver det så ikke altid gjort?

Mange medarbejdere har ikke en landbrugsfaglig uddannelse, og dem, der har en faglig baggrund, har også behov for at blive oplært i, hvordan produktionen fungerer på netop din bedrift. Pas på med ”indforståetheden” = de må da vide, hvordan det skal gøres.

Af Tove Goldbeck Jensen, ledelseskonsulent, VKST

Svineproduktion på topniveau kræver at alle opgaver bliver udført korrekt – hver gang – af alle medarbejdere.

Der findes velbeskrevne procedurer for næsten alle opgaver i moderne svineproduktion. Kunsten er at sikre at alle medarbejdere kender og følger de rigtige procedurer.

No go: De må da vide hvordan det skal gøres

Mange medarbejdere har ikke en landbrugsfaglig uddannelse, og dem, der har en faglig baggrund, har også behov for at blive oplært i, hvordan produktionen fungerer på netop din bedrift.

Pas på med ”indforståetheden” = de må da vide, hvordan det skal gøres. Oplæring af nye medarbejdere skal sættes i system: hvilke opgaver og hvordan. Hvem skal stå for oplæringen, og hvordan skal oplæringen foregå.

Mennesker har forskellig læringspræference. Nogen lærer bedst ved at læse og se billeder, andre lærer bedst ved at høre, det vil sige trinvis oplæring via dialog, og nogen foretrækker ”kinæstetisk læring”, det vil sige at røre og gøre, altså prøve at udføre opgaven. 

Fejl uden arrbejdsbeskrivelser

Arbejdsbeskrivelser (SOP) kan være et supplement til oplæringen. I kvalitetsstyringssystemer er kravet, at der skal være en arbejdsbeskrivelse: Når mangel på arbejdsbeskrivelse gør at der sker fejl”.

Det vil typisk være ved nye, uerfarne medarbejdere og eventuelle sproglige udfordringer. Samt opgaver, der er meget vigtige, sjældent udføres, eller hvor det er mange detaljer, og derfor svært at huske hvordan opgaven skal udføres.

Eksempelvis at lave ammesøer, hvor der er mange managementdetaljer, eller udtørring af stalde, hvor der er vigtige tekniske detaljer, der skal udføres for at opgaven lykkes.

En arbejdsbeskrivelse kan laves med tekst. Her er det vigtigt at beskrive, hvordan opgaven udføres. Tekst suppleret med billeder gør forståelsen større. En video hvor man viser og forklarer opgaven vil være nemmere at forstå for mennesker med læse eller sprog udfordringer.

Arbejdsbeskrivelser kan være fysisk placeret i stalden, hvor opgaven skal udføres. Eller der kan bruges QR koder på telefon til at vise beskrivelsen.

Det er en god ide at lade nye og erfarne medarbejdere udforme arbejdsbeskrivelserne i fællesskab. De nye kan stille spørgsmål til det, der er svært – og de erfarne får derved mulighed for at gentænke om opgaverne udføres på den bedste og smarteste måde. 

Gør vi tingene som aftalt?

Arbejdsbeskrivelser er et godt supplement til oplæring, men kan ikke stå alene.

En god oplæring, efterfulgt at arbejdsbeskrivelser for de udvalgte svære opgaver, er nødvendigt. Herunder også at forklare hvorfor det er vigtigt at opgaverne udføres korrekt.

Forståelse for nødvendigheden og effekten vil virke motiverende for de fleste. Opfølgning er en fast ledelsesopgave for den oplæringsansvarlige, og skal tilpasses til medarbejdernes udviklingsniveau, det vil sige ofte i starten, derefter med længere tid imellem.

Og opfølgning stopper aldrig – gør vi tingene som aftalt, er altid et godt spørgsmål. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle