Svineformand taber retsopgør mod DLG

Retten mener ikke, at DLG har ansvaret for de gener og problemer, som Bo Kibsdal, formand for Dansk Svineavl, siger han oplevede i sin svinebesætning efter et skift til et nyt foder fra DLG.

DLG er mandag eftermiddag blevet frikendt af Københavns Byret i en sag om produktansvar, som formand for Dansk Svineavl Bo Kibsdal startede i 2019.

Svineformanden stævnede Dansk Landbrugs Grovvareselskab, fordi han gennem en længere periode i 2017 kunne konstatere utilpashed og en markant mindre daglig tilvækst hos hans værdifulde avlsbesætning ved Jerslev i Nordjylland.

Problemet mente han, lå hos et nyt foder fra DLG, der dermed kostede ham store tab i hans besætning.

Det har Københavns Byret dog ikke fundet bevist, hvorfor DLG nu er blevet frikendt for ansvaret for de gener og tab, som Bo Kibsdal har oplevet.

"Jeg har med stor skuffelse modtaget dommen", bekræfter Bo Kibsdal til landbrugsavisen.dk.

Han har dog endnu ikke haft tid til at læse den hele 37 sider lange dom igennem, og har derfor heller ikke taget stilling til, om han anker sagen.

DLG oplyser i telefonen, at man ikke har yderligere kommentarer til kendelsen. 

Utilpasse grise har kostet millioner 

Sagen tog sin begyndelse i februar 2017, da Bo Kibsdal og hans medarbejdere tog hul på et nyt DLG-foder, han havde indkøbt på en ét-årig kontrakt til sin avlsbesætning.

Efter ganske kort tid begyndte grisene dog at virke utilpasse og miste ædelysten, har Bo Kibsdal forklaret.

"Vi kunne se, at der var noget galt i staldene. I farestalden var der dyb frustration blandt medarbejderne, fordi søerne åd mindre og ikke malkede ret godt. I klimastalden var der tidligere kun to procent af vores grise, som ikke kom op på 30 kg ved et bestemt antal dage. Det antal var pludselig øget til ti procent af vores grise", har Bo Kibsdal tidligere fortalt til landbrugsavisen.dk.

Problemerne gik også igen hos avlsdyrene, kunne målinger fra Seges svineavlsfolk konstatere. Efter flere forgæves forsøg på at finde andre underliggende årsager eller sygdomme, der kunne forklare ændringen hos dyrene, endte både Bo Kibsdal og en dyrlæge med at konstatere, at det kunne være foderet.

Derfor følte Bo Kibsdal sig i september 2017 nødsaget til at finde en ny foderleverandør.

"Vi var nødt til at bryde foderkontrakten med DLG, fordi vi økonomisk ikke kunne holde til, at vores dyr ikke præsterede. Vi oplevede til sidst, at dyrene ikke gik i brunst, og at antallet af årssøer faldt fra 900 til 800".

Bo Kibsdal stævnede derfor DLG for et tab for omkring fire millioner kroner.

En strid om ansvar

Hele omdrejningspunktet i sagen var dermed kort fortalt, om DLG havde et ansvar for de følgevirkninger, som svineproducenten mener at have oplevet.

Det står nemlig ikke konkret i loven, hvad der skal ske, hvis to parter, der har indgået en kontrakt, ikke er enige om, at der er sket følgeskader på grund af produktet.

Bo Kibsdal og advokat mente ikke, at DLG fuldstændig kunne fraskrive sig ansvaret, mens DLG modsat mente, at man var dækket ind med den ansvarfraskrivelse, der var indskrevet i kontrakten, ligesom de mente, at det var afgørende, at Bo Kibsdal selv delvist var med til at sammensætte foderet, kom det frem under retssagen.

Hård sag i København

Retssagen var på grund af corona-pandemien, der i perioder lukkede dele af retssystemet ned, blevet udsat flere gange siden stævningen i starten af 2019 

Da sagen endelig blev genoptaget i maj 2021 var der sat tre dage af - bemærkelsesværdigt lang tid til en civil retssag. Det har Bo Kibsdals advokat, Kirsten Dühr fra Prolex Advokaterne, tidligere forklaret skyldes den svære bevisbyrde, hvorfor der har været indkaldt en lang række vidner. 

Dels fordi foderet naturligt nok er væk, og der derfor kun findes ganske få læsseprøver. Dels fordi dyrene, der i 2017 blev syge af foderet, nu også er væk, og de nye dyr ikke har samme problemer, på grund af foderskiftet. 

Dertil kommer, at læsseprøverne viste, at der var de nærringsstoffer i foderet, som der skulle være. 

Det til trods, mente Bo Kibsdal og advokat Kirsten Dühr dog, at kunne dokumentere, at det var netop foderet, som havde gjort skade og bevise, at svineproducenten havde ret til erstatning. 

Det fandt retten dog ikke bevist, og med frikendelsen af DLG er Bo Kibsdal i stedet blevet pålagt at betale sagens omkostninger for DLG.

"Jeg er træt af måden, det er foregået på i forhold til, at man har taget et landbrugsfagligt emne op i Københavns Byret. Vores medarbejdere har skulle sidde og kalde vores farestalde for "fødeafdelingen" for at dommeren forstod det, så vi har forlods haft alle ods i mod os i den her retssag", siger Bo Kibsdal. 

"Nu skal vi læse dommen grundigt igennem og kigge på, hvordan den er formuleret fuldt ud, for at se, om vi kan gøre noget for at få fagligheden frem", forklarer han.

Han mener dog stadig, at kampen var det værd.

"Det var det værd helt nøgternt, fordi man virkelig føler sig kørt over. Når man har en stor flok medarbejdere, der virkelig føler, de har brugt meget ekstra energi og frustrationer på de her dyr, fordi de fik det dårligt på grund af foderet ... havde jeg ladet det falde uden at gøre noget, havde jeg mere eller mindre sagt, at "sådan er det bare".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle