Svineformand til producenterne: Lyt til danskerne

Danskerne er kritiske over for dyrevelfærd og produktionsforhold.

Griseproduktion er en vigtig del af det danske samfund, og derfor er det vigtigt, at erhvervet lytter til danskernes holdninger. Det var tråden i Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, ved arrangementet Viden på Tværs tirsdag.

Han hæftede sig ved, at en analyse af danskernes holdning til dyrevelfærd foretaget af professor Peter Sandøe, Københavns Universitet, peger på, at danskerne mener, der er plads til forbedring.

"Grundlæggende vil danskerne gerne dansk gris, men de er kritiske overfor antibiotikaforbrug og produktionsforhold", sagde Erik Larsen.

Erik Larsen pegede på, at L&F Svineproduktion har samlet branchen og sammen med Danske Svineslagterier og Landsforeningen af danske Svineproducenter har drøftet dyrevelfærd.

"I L&F Svineproduktion vil vi arbejde konstruktivt for at få indflydelse, når vi har set, hvad politikerne spiller ud med. Vigtigst er det, at vi får nogle overgangsordninger for nye lovkrav, som gør det muligt at planlægge. Og vi vil arbejde for at få en normal udfasningsperiode for de stalde, der allerede er etablerede. Det vil vi arbejde hårdt for – uanset om vi taler om dansk lovgivning eller en samlet EU-aftale", understregede han.

Erik Larsen bakkede også op om, at der er fokus på dyrevelfærd i den nye aftale om dyretransport, som han dog synes er alt for dyr.

"Vi har fra start været utilfredse med de høje omkostninger, den omfattende kontrol fører med sig. Den vil ramme alle, der eksporterer grise. Særligt smågriseeksportører vil kunne mærke den øgede kontrolafgift på 80 øre pr. gris. Danske smågrise er en eksportsucces. Derfor er det helt utilstedeligt, at nogle udfordringer hos nogle ganske få, får konsekvenser for hele branchen. Det har nærmest karakter af kollektiv afstraffelse", fastslog han.

Emneord

Viden på tværs 2020

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle