Svinepest udløser omsætningsfald og stort underskud hos Tørnæs-landbrug

Stor omsætningsnedgang og underskud rammer selskabet AgroEast, der har været plaget af afrikansk svinepest. Ledelsen kommenterer 'going concern' i 2020-regnskab.

Udfordringerne har stået i kø i 2020 for udlandslandbruget AgroEast, hvis russiske besætninger blev ramt af afrikansk svinepest i 2019. 

Det afspejler sig tydeligt i 2020-regnskabet for selskabet, der har Jørgen Tørnæs som formand. Regnskabet byder både på en stor omsætningsnedgang og det hidtil største underskud i selskabet.

Omsætningen faldt fra 171 mio. kr. til 119 mio. kr. Årets resultat endte på minus 40,8 mio. kr. 

Alvorsgraden i selskabets udfordringer fremgår af ledelsesberetningen, hvor ledelsen kommenterer 'going concern'.

"De ukrainske koncernselskabers covenants med långivere er tidligere brudt, hvilket medfører at alt gæld til kreditinstitutter medtages som kortfristet gæld i stedet for overvejende langfristet gæld," skriver ledelsen og fortsætter:

"Ledelsen har i april 2021 afsluttet forhandling med kreditgiverne om udbedring af forholdet bl.a. ved ændring af aftaler om låneafvikling og rentebetalinger således, at selskabets og koncernens finansielle beredskab styrkes og er tilstrækkeligt."

resultat påvirket af valutaudsving

Koncernens omsætning faldt primært grundet den tabte russiske griseproduktion.

Valutakursreguleringer er især forklaringen på underskuddets størrelse. Årets resultat før skat på minus 41 mio. kr. er negativt påvirket af valutakursreguleringer på 37,3 mio. kr., fremgår det af regnskabet. 

På trods af kursreguleringer er ledelsen dog heller ikke tilfredshed med den egentlige drift.

"Årets resultat før skat og kursreguleringer på i alt DDK -3,7 mio. er ikke på niveau med forventningerne hertil, som følge af udbruddet af afrikansk svinepest i den russiske griseproduktion, Covid-19 og ikke tilfredsstillende resultater af markdriften", lyder det i regnskabet.

Gæld forfalder i 2021

Af regnskabet fremgår det, at 4,3 mio. kr. i aktionærlån forfalder i 2021.

"Selskabets ledelse vurderer, at der kan aftales udskydelse af indfrielse af disse lån fra selskabets aktionærer, såfremt det vurderes nødvendigt. Med henblik på at evt. få gang i den russiske griseproduktion igen samt håndtering af aktionærlånene generelt, arbejder ledelsen med forskellige løsningsmodeller i sammenråd med selskabets aktionærer".

"Baseret på den aftalte låneomlægning i de ukrainske koncernselskaber samt øvrige forventede tiltag i koncernen er regnskabet aflagt under forudsætning om fortsat drift med hensyn til koncernens aktiviteter", lyder det.

små lyspunkter

Der er dog små lyspunkter i regnskabet. I Ukraine har soproduktionen på 3.400 årssøer været stabil med god effektivitet. Der er produceret 112.502 smågrise og heraf er 74.466 solgt som slagtesvin.

I Rusland, hvor griseproduktionen har ligget stille siden udbruddet af afrikansksvinepest i september 2019, har staldene nu været igennem en lovkrævet karantæneperiode i 2020 og er klar til indsættelse af besætning igen medio 2021, fremgår det af ledelsesberetningen.

Landbrugsavisen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra AgroEasts formand Jørgen Tørnæs.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle