Svineproducent dropper naturforbedring af frygt for regelrytteri

Svineproducent Lorens Peter Lorenzen ville gerne lave en lille sø i et hjørne af en mark, men han har droppet idéen på grund af risikoen for, at området kan blive kategoriseret som ammoniakfølsomt naturareal.

Som friluftsmenneske og passioneret jæger med mange års organisationsarbejde i Danmarks Jægerforbund fylder naturen meget i bevidstheden hos Lorens Peter Lorenzen.

Svineproducenten fra Avnbøl i Sønderjylland har gennem mere end 30 år som 10. generation på Tingvejgaard taget mange initiativer for at forbedre naturen på sin jord, bl.a. med beplantninger, der giver yngle- og fødemuligheder samt læ og skjul til vildtet.

»Når man elsker naturen og ser nogle gode muligheder for at styrke den, gør man selvfølgelig det. Det har været en stor glæde at se, at mine initiativer har været til gavn«, siger Lorens Peter Lorenzen.

Nyeste projekt var etablering af en lille sø på 1.500 kvadratmeter i et hjørne af en mark. Landzonetilladelsen var på plads, men risikoen for, at området kan blive kategoriseret som ammoniakfølsomt naturareal, har fået Lorens Peter til at opgive idéen.

»Jeg synes ellers, det vil være et fint naturtiltag med en lille sø. Det kunne være med til at styrke biodiversiteten, men hensynet til mine naboer og kolleger betyder naturligvis mere«.

»Der ligger nemlig en fjerkræproduktion og en minkfarm relativt tæt på. Laver jeg søen, så kan jeg komme til at blokere fuldstændig for deres udviklingsmuligheder. Det vil jeg simpelthen ikke risikere at være skyld i«, siger Lorens Peter Lorenzen.

Han råder landmænd til at være uhyre forsigtige med at lave natur.

»Det klogeste er helt at lade være med at lave natur. Prisen kan blive alt for høj. Jeg går da også selv for tiden og funderer over, om jeg for en sikkerheds skyld skal fjerne de beplantninger, jeg har lavet tidligere. Man fatter jo ikke, at det skal være nødvendigt at tænke sådan«, siger Lorens Peter Lorenzen, der håber, at eksempler som hans kan få politikernes øjne op for det groteske i reglerne.

Han udsteder derfor på stedet en åben invitation til alle politikere, der arbejder med landbrug og natur:

»Jeg vil meget gerne indbyde dem til at komme og se, hvor søen skulle have ligget, og høre, hvorfor vi har nogle regler, der decideret afholder mig fra at lave mere natur, selv om jeg altså meget gerne vil«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle