Svineproducenter i USA prøver desperat at undgå masse-aflivninger

Uortodokse initiativer er taget i brug i flere amerikanske svinebesætninger, i et desperat forsøg på at mindske antallet af raske dyr, der skal aflives.

Svineproduktionen i USA står i en alvorlig situation, hvor slagtesvin ikke kan sendes afsted til slagterier som normalt. 

Det medfører store konsekvenser både økonomisk, dyrevelfærdsmæssigt og på det personlige plan hos de landmænd og medarbejdere, der står i en reel sitaution, hvor masse-aflivninger kan blive nødvendigt. 

Omfanget af nødvendige aflivninger er estimeret til flere millioner grise, ifølge flere amerikanske analyser, fordi landmændene simpelthen ikke har plads nok til at tilbageholde alle slagteklare svin. 

Pladsmanglen kan i et vist omfang omgås ved at øge belægningsgraden i stierne og tage ethvert frit areal i staldbygningerne i brug, men det er løsninger, der kun virker på den korte bane. 

Tilvæksten skal bankes i bund

Organisationer som National Pork Board, dyrlæge-organisationen AASV og USDA Animal and Plant Health Inspection Service bidrager med webinarer og vejledninger til landmændene, så de nemmere kan håndtere udfordringerne.

National Pork Board beskriver i et webinar fra d. 27 april, hvordan svineproducenterne kan sænke tilvæksten hos smågrise og slagtesvin. 

Det drejer sig om følgende foderændringer: 

 • Begræns energiindholdet ved at fjerne unødigt fedt
 • Øg fiberindholdet
 • Tilsæt mere calcium chlorid 
 • Øg andelen af majs
 • Begræns fodertildelingen uden at det påvirker dyrenes sundhed
 • Tilskudsmidler, der øger foderudnyttelsen skal fjernes

Derudover kan foderindtaget sænkes ved at øge temperaturen i staldene. 

Kvalitet frem for kvantitet

Når der ikke længere kan fjernes dyr fra besætningen på normalvis, giver det ikke mening at kæmpe for de svage eller syge grise længere.

Organisationen for svinedyrlæger, AASV, beretter derved om svineproducenter, som ved bl.a. fravænning laver en grov selektion, hvor tilskadekomne, syge og de mindste grise aflives, så det kun er de bedste grise, der kommer videre i systemet. 

I løbe- og drægtighedsstalde bliver der også truffet valg, der resulterer i færre producerede grise.

Det kan være alt fra færre løbninger, udsætning af søer til induktion af abort hos drægtige søer, så faringsholdene bliver mindre. 

Aflivningsmetoder og fjernelse af døde dyr

For de landmænd, der ikke kan undgå aflivninger på en stor skala, er der udarbejdet vejledninger i forhold til aflivningsmetoder og mulighederne for fjernelse af de mange døde dyr. 

AASV pointerer, at det er vigtigt, at svineproducenterne både tænker på dyrenes velfærd i forbindelse med aflivningen, og deres egen og medarbejdernes sikkerhed i forhold til udførelsen. 

Nedenstående illustration viser de mulige aflivningsmetoder, hvor kolonnen til venstre er de metoder, der bør overvejes først. Det drejer sig bl.a. om brug af boltpistoler, strømtilførsel og afgasning med kuldioxid.

Tabel 1. Kilde: Webinar 27 april: "Planning for emergency depopulation and disposal".

Én ting er hvilken aflivningsmetode, der vælges. En anden ting er beslutningen omkring fjernelsen af de døde dyr. I den forbindelse skal der også tages hensyn til miljøet. 

Regulativerne i forhold til bortskaffelsen af døde dyr varierer fra stat til stat. Landmændene opfordres til at tage kontakt til statens afdeling for naturressourcer og den amerikanske miljøstyrelse, når beslutningen skal tages.

En bortskaffelse af døde dyr på egen ejendom kan bl.a. foregå således:

 • Afbrænding af dyrene.
 • Udgravning af dybe massegrave.
 • Kompostering.
 • Begravelse af dyrene på et lag af træaffald, hvor de tildækkes med jord og plantefrø. 

Bortskaffelse af døde dyr væk fra ejendommen: 

 • Transportere dyr til forbrændingsværk.
 • Transportere dyr til et tilladt affaldsdeponeringssted. 
 • Kværning og forarbejdning af dyrekroppene på et destruktionsanlæg.

Som yderligere hjælp har National Pork Board udarbejdet et udregningsark, hvor svineproducenterne kan skabe sig et overblik over omkostninger og tidsforbruget ved de forskellige aflivning- og bortskaffelsesmetoder i forhold til behovet i den enkelte situation. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle