Syge asketræer kan komme sig

Asketræer midt på Nørrebro i København klarer sig bedre end asketræer i en skovkultur.

De seneste erfaringer viser, at asketræer angrebet af sygdommen asketoptørre i et vist omfang kan komme sig igen.

Det betyder, at man måske ikke skal være helt så radikal med at fælde og fjerne al ask. Specielt ikke i det åbne land, hvor træet mange steder ser ud til at klare sig.

»Det nye er nu, at Københavns Universitet har konstateret, at asketoptørren, der har været katastrofal i skovene, ikke rammer bytræer og vejtræer af ask i samme omfang,« siger Per Hilbert, Skovdyrkerne.

Nye undersøgelser viser, at asketoptørrens skader på træer i landskabet og byerne har været langt mindre end den katastrofale udvikling, der er set i især kulturer og unge bevoksninger i skovene.

Ganske vist fik mange træer i det åbne landskab og i byerne symptomer, og en del nyplantede asketræer langs veje døde, men en stor del ser ud til at leve med sygdommen.

Upåvirkede træer i byen

I byområder kan man endda se ask, som synes upåvirkede af svampen.

»Forskerne har lavet en sammenlignende undersøgelse af ask i skoven og ask under bymæssige forhold. Det viste sig, at mens kun 18 procent af træerne i en skov ved Hørsholm var sunde, og langt de fleste træer havde vanris og andre erstatningsskud, så var hele 84 procent af træerne i Hillerødgade på Nørrebro i København sunde med fyldige kroner og helt uden erstatningsskud,« siger Per Hilbert.

Forskerne mener, at forskellen især skyldes de mere tørre forhold i byerne, som giver svampen dårligere smittebetingelser, samt formodentlig, at træerne står mere spredt med luft i bevægelse omkring sig.

Etablerede asketræer i byerne og landskabet, herunder især vejtræer, synes derfor at kunne leve med asketoptørre, hvis de i øvrigt har gode vækstforhold og er vitale.

Den begrænsende faktor for vejtræer vil typisk være omfanget af tilgængeligt rodrum.

Forskernes anbefaling er derfor, at man så vidt muligt bevarer ask i byerne og ask, som står spredt i landskabet.

Se tiden lidt an

Man skal altså ikke være alt for hurtig med at fælde angrebne asketræer i det åbne land - det kan ofte betale sig at se tiden lidt an.

»Samme anbefaling gælder ikke i skovene. Her anbefaler vi fortsat hugst af angrebne bevoksninger og kulturer - dog sådan, at man skåner sunde og raske træer, hvor det er praktisk muligt,« siger Per Hilbert.

Faktaboks

Asketoptørre

  • Asketoptørre er en svampesygdom, der spredes med vinden
  • De første symptomer på asketoptørre i Danmark blev set i unge forsøgsbevoksninger af ask i Østjylland i foråret 2002 
  • I 2005 var symptomerne udbredt i hele landet
  • Sygdommen kom til Danmark fra Polen, hvortil den var kommet med importerede planter fra Østasien. Siden har den bredt sig til det meste af Europa.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle