Tørke rammer grovvareselskab hårdt trods fremgang i omsætning

DAVA må se i øjnene, at regnskabet for 2018 langt fra lever op til forventningerne.

DAVA International Holding A/S, der er et datterselskab i Danish Agro koncernen, erkender, at regnskabet for 2018 på ingen måder lever op til forventningerne og dybest set er meget utilfredsstillende. Ganske vist havde koncernen en fremgang i omsætningen på fem procent - fra 15.7 mia. i 2017 til 16,5 mia. kr. i 2018 - men det samlede resultat efter skat endte i 2018 alligevel på et minus på 91,6 mio. kr.

I 2017 var der også et minus, dog væsentlig mindre og »kun« 15,8 mio. kr. Man skal tilbage til 2016 for at finde et overskud i DAVA, der har Danish Agro som hovedaktionær og Vestjyllands Andel som mindretalsaktionær. Dengang var overskuddet på 49,5 mio. kr.

I årsrapporten erkender man da også, at resultatet afviger negativt fra budgetter samt forventninger til året og anses for utilfredsstillende.

Resultatet for 2018 er negativt påvirket af sommerens lange periode med tørke, der ramte alle otte lande, hvor koncernen har forretningsaktiviteter.

Ceravis

I det tyske datterselskab Ceravis AG er arbejdet med den turn-around-proces, der blev startet i 2017, fortsat i 2018. Trods store fremskridt er de er resultatmæssigt druknet i effekterne af sommerens tørke. Ceravis AG realiserer i 2018 et ordinært driftsresultat på 12 mio. kr., når der justeres for tørkens effekter, som er i niveauet 115 mio. kr. Det er en fremgang i det ordinære driftsresultat på 54 mio. kr. i forhold til 2017.

Det er derfor positivt for koncernen, at Ceravis AG realiserede en omsætningsfremgang på seks procent i 2018. Det giver et godt afsæt for 2019, hvor turn-around processen fortsætter, og hvor selskabet forventer at realisere et positivt driftsresultat på trods af den negative effekt, som tørken har ind i 2019.

Flere strukturelle ryk er foretaget i løbet af året, og selskabet er inde i en god udvikling mod opnåelsen af en mere effektiv og integreret organisation. Fokus i 2018 har, udover håndtering af tørkens effekter, været på fortsat omkostningsreduktion såvel som effektivitetsinvesteringer og intensiveret salgsledelse.

International grovvarehandel

DAVA International Holding A/S, er beskæftiget med grovvarehandel i Finland, Sverige, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Ungarn samt maskinhandel i Finland. Koncernen har i 2018 udvidet aktiviteterne i Finland, Sverige og Letland ved køb af grovvareselskaberne Eepee Agri Oy i Finland, Värmlant AB i Sverige og 60 pct. af Tukuma Straume AS i Letland.

Endvidere er der købt yderlige aktier i Agravis Raiffeisen AG, hvorefter selskabet indregnes som en associeret virksomhed.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle